Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tượng Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát bằng len của tác giả Mai Kim Lộc