Lenbiz.vn - Lan tỏa tình yêu đan móc 
Sản phẩm len handmade bán được giá ở nước ngoài: Có phải do người nước ngoài trân trọng đồ len handmade hơn?

Sản phẩm len handmade bán được giá ở nước ngoài: Có phải do người nước ngoài trân trọng đồ len handmade hơn?

Làm đồ len handmade, ai chẳng muốn bán sản phẩm đúng với công sức mình bỏ ra, ai chẳng mong mang được sản phẩm của mình đi ra thế giới để cho các bạn nước ngoài thấy sản phẩm handmade của Việt Nam mình cũng xuất sắc như nước bạn, ai chẳng ước sản phẩm len handmade bên mình bán được giá như nước ngoài… Thực tế thì thế nào? Phải chăng sản phẩm len handmade bán được giá hơn ở nước ngoài? Có phải người nước ngoài trân trọng đồ len handmade hơn?