Lenbiz.vn - Lan tỏa tình yêu đan móc 

Kinh doanh sản phẩm đan móc

Một vài cách tính tiền công móc len cho thợ để bạn tham khảo

Một vài cách tính tiền công móc len cho thợ để bạn tham khảo

Tính tiền công móc len cho thợ sao cho phù hợp vẫn là băn khoăn muôn thuở của các chị em hành nghề đan móc. Tính theo cảm tính nhiều khi không bõ công thợ, đôi khi tính giá cao cho thợ thì lại lỗ. Nhiều chỗ ghi sẵn giá tiền từng bộ phận hay sản phẩm chứ không nói cách họ tính công như thế nào. Dưới đây là một vài cách tính tiền công móc len cho thợ để bạn tham khảo.