Thán phục trước mẫu tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng len đẹp tôn nghiêm của tác giả Mai Kim Lộc