Cách tản mũi tròn đều trong móc thú bông len


stdClass Object ( [id] => 42 [name] => HỌC ĐAN MÓC LEN [slug] => hoc-dan-moc-len [excerpt] => [content] => [image] => banner_QC/B%C3%B4ng%20g%C3%B2n%20bi.jpg [imagetop] => [urlimgtop] => [urlimghome] => https://shope.ee/4pb4vQNKUa [imageleft] => [urlimgleft] => [imageright] => banner_QC/KIM%20M%C3%93C%20TULIP.jpg [urlimgright] => https://bit.ly/3ItWrvu [adsvanban] => [adsnhung] => [seo_title] => [seo_description] => [seo_keywords] => [key_primary] => [seo_point] => [order] => 0 [public] => 1 [status] => 1 [statusads] => 1 [adschild] => 1 [hot] => 0 [created] => 2020-12-04 16:56:48 [updated] => 2022-06-03 21:56:21 [user_created] => 2 [user_updated] => 2 [parent_id] => 0 [level] => 1 [lft] => 2 [rgt] => 35 [key] => [theme_layout] => 0 [theme_view] => 0 ) 

Cách tản mũi tròn đều trong móc thú bông len

Theo cách móc vòng tròn xoắn ốc thông thường khi móc thú, sản phẩm đôi khi không tròn đều ở những chỗ tăng giảm mũi, vậy có cách nào khắc phục tình trạng này không? Câu trả lời chắc chắn là có.
29-06-2021
23:23

Theo cách móc vòng tròn xoắn ốc thông thường khi móc thú, sản phẩm đôi khi không tròn đều ở những chỗ tăng giảm mũi, vậy có cách nào khắc phục tình trạng này không? Câu trả lời chắc chắn là có.

Thú thực là không phải lúc nào bạn cũng áp dụng cách tản mũi tròn đều trong móc thú bông len. Một số mẫu sẽ cần độ góc cạnh, và bạn không cần phải tản mũi làm gì. Hay như một số mẫu khá nhỏ, không tản mũi cũng không làm ảnh hưởng đến mẫu thì cũng không cần tản. Nhưng với những mẫu thú len tăng size, khi số mũi càng lớn và số hàng càng nhiều, cách tản mũi xem ra phát huy hiệu quả tối đa. Lưu ý là ngay cả khi chart không ghi theo kiểu tăng giảm tản mũi, bạn hoàn toàn có thể tự tản mũi trong lúc móc bằng cách áp dụng những kiểu tản mũi thường gặp dưới đây:

1/ Cách móc tăng mũi sao cho tròn đều

Có nhiều cách móc tăng mũi, đó chính là luân phiên thay đổi vị trí mũi tăng. Theo cách này, những mũi tăng không nằm cùng một hướng nên không bị góc cạnh lục giác hay bát giác...

+ Cách đơn giản nhất để móc tản mũi tròn đều khi móc thú bông len là chia đôi số mũi ở hàng chẵn, đúng ra chỉ cần chia đôi mũi đầu và mũi cuối.

Ví dụ 1: Với mẫu bắt đầu bằng vòng tròn ma thuật (MR) 6X.

H1: MR, 6X (6)

H2: 6V (12)

H3: (X, V)*6 (18)

H4: (2X, V)*6 (24)   

⇒   (X, V, X)*6 (24) hoặc X, V, (2X, V)*5, X (24)

H5: (3X, V)*6 (30)

H6: (4X, V)*6 (36)   

⇒   (2X, V, 2X)*6 (24) hoặc 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

H7: (5X, V)*6 (42)

H8: (6X, V)*6 (48)   

⇒   (3X, V, 3X)*6 (24) hoặc 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

...

Ví dụ 2: Với mẫu bắt đầu bằng vòng tròn ma thuật (MR) 8X.

H1: MR, 8X (8)

H2: 8V (16)

H3: (X, V)*8 (24)

H4: (2X, V)*8 (32)   

⇒   (X, V, X)*8 (32) hoặc X, V, (2X, V)*7, X (32)

H5: (3X, V)*8 (40)

H6: (4X, V)*8 (48)   

⇒   (2X, V, 2X)*8 (48) hoặc 2X, V, (4X, V)*7, 2X (48)

H7: (5X, V)*8 (56)

H8: (6X, V)*8 (64)   

⇒   (3X, V, 3X)*8 (64) hoặc 3X, V, (6X, V)*7, 3X (64)

...

Theo cách móc vòng tròn xoắn ốc thông thường khi móc thú, sản phẩm đôi khi không tròn đều ở những chỗ tăng giảm mũi, vậy có cách nào khắc phục tình trạng này không? Câu trả lời chắc chắn là có.

Tản mũi tăng bằng cách chia đôi mũi ở hàng chẵn

+ Một số tác giả chọn tản mũi bằng cách chia số mũi ở hàng lẻ thay vì hàng chẵn (mũi đầu và mũi cuối):

Ví dụ 1: Với mẫu bắt đầu bằng vòng tròn ma thuật (MR) 6X và tăng tịnh tiến 6 mũi mỗi hàng.

H1: MR, 6X (6)

H2: 6V (12)

H3: (X, V)*6 (18)

H4: (2X, V)*6 (24)   

 H5: (3X, V)*6 (30) 

⇒   (X, V, 2X)*6 (30) hoặc X, V, (3X, V)*5, 2X (30)                            

⇒   (2X, V, X)*6 (30) hoặc 2X, V, (4X, V)*5, X (30)

H6: (4X, V)*6 (36)   

H7: (5X, V)*6 (42) 

⇒   (2X, V, 3X)*6 (42) hoặc 2X, V, (5X, V)*5, 3X (42)

⇒   (3X, V, 2X)*6 (42) hoặc 3X, V, (5X, V)*5, 2X (42)

H8: (6X, V)*6 (48)   

...

Ví dụ 2: Với mẫu bắt đầu bằng vòng tròn ma thuật (MR) 8X và tăng tịnh tiến 8 mũi mỗi hàng.

H1: MR, 8X (8)

H2: 8V (16)

H3: (X, V)*8 (24)

H4: (2X, V)*8 (32)   

 H5: (3X, V)*8 (40) 

⇒   (X, V, 2X)*8 (40) hoặc X, V, (3X, V)*7, 2X (40)                              

⇒   (2X, V, X)*8 (40) hoặc 2X, V, (3X, V)*7, X (40)

H6: (4X, V)*8 (48)   

 H7: (5X, V)*8 (56)  

⇒   (2X, V, 3X)*8 (56) hoặc 2X, V, (5X, V)*7, 3X (56)                       

⇒   (3X, V, 2X)*8 (56) hoặc 3X, V, (5X, V)*7, 2X (56)

H8: (6X, V)*8 (64)   

...

Cứ thế bạn móc tịnh tiến theo công thức trên thế nào sản phẩm trông cũng tròn đều hơn.

Theo cách móc vòng tròn xoắn ốc thông thường khi móc thú, sản phẩm đôi khi không tròn đều ở những chỗ tăng giảm mũi, vậy có cách nào khắc phục tình trạng này không? Câu trả lời chắc chắn là có.

Tản mũi tăng bằng cách chia số mũi ở hàng lẻ

2/ Cách móc giảm mũi sao cho tròn đều

Tương tự cách móc tăng mũi, khi giảm mũi bạn cũng nên áp dụng cách tản mũi để sản phẩm tròn đều hơn.

+ Cách đơn giản nhất vẫn là chia đôi số mũi ở hàng chẵn, đúng ra chỉ cần chia đôi mũi đầu và mũi cuối.

Ví dụ 1: Với mẫu giảm tịnh tiến 6 mũi mỗi hàng.

...

H1: (7X, A)*6 (48)

H2: (6X, A)*6 (42) 

⇒   (3X, A, 3X)*6 (42) hoặc 3X, A, (6X, A)*5, 3X (42)

H3: (5X, A)*6 (36)

H4: (4X, A)*6 (30)   

⇒   (2X, A, 2X)*6 (30) hoặc 2X, A, (4X, A)*5, 2X (30)

H5: (3X, A)*6 (24)

H6: (2X, A)*6 (18)   

⇒   (X, A, X)*6 (18) hoặc X, A, (2X, A)*5, X (18)

H7: (X, A)*6 (12)

H8: 6A (6)

Ví dụ 2: Với mẫu giảm tịnh tiến 8 mũi mỗi hàng.

...

H1: (7X, A)*8 (64)

H2: (6X, A)*8 (56)   

⇒   (3X, A, 3X)*8 (56) hoặc 3X, A, (6X, A)*7, 3X (56)

H3: (5X, A)*8 (48)

H4: (4X, A)*8 (40)   

⇒   (2X, A, 2X)*8 (40) hoặc 2X, A, (4X, A)*7, 2X (40)

H5: (3X, A)*6 (32)

H6: (2X, A)*6 (24)   

⇒   (X, A, X)*8 (24) hoặc X, A, (2X, A)*7, X (24)

H7: (X, A)*8 (16)

H8: 8A (8)

+ Một số tác giả chọn tản mũi bằng cách chia số mũi ở hàng lẻ thay vì hàng chẵn (mũi đầu và mũi cuối):

Ví dụ 1: Với mẫu giảm tịnh tiến 6 mũi mỗi hàng.

...

H1: (7X, A)*6 (48)   

⇒   (3X, A, 4X)*6 (48) hoặc 3X, A, (7X, A)*5, 4X (48)                                

⇒   (4X, A, 3X)*6 (48) hoặc 4X, A, (7X, A)*5, 3X (48)

H2: (6X, A)*6 (42)   

H3: (5X, A)*6 (36)

⇒   (2X, A, 3X)*6 (36) hoặc 2X, A, (5X, A)*5, 3X (36)

⇒   (3X, A, 2X)*6 (36) hoặc 3X, A, (5X, A)*5, 2X (36)

H4: (4X, A)*6 (30)   

 H5: (3X, A)*6 (24)

⇒   (X, A, 2X)*6 (24) hoặc X, A, (3X, A)*5, 2X (24)                                 

⇒   (2X, A, X)*6 (24) hoặc 2X, A, (3X, A)*5, X (24)

H6: (2X, A)*6 (18)   

H7: (X, A)*6 (12)

H8: 6A (6)

Ví dụ 2: Với mẫu giảm tịnh tiến 8 mũi mỗi hàng.

...

H1: (7X, A)*8 (64)

⇒   (3X, A, 4X)*8 (64) hoặc 3X, A, (7X, A)*7, 4X (64)                                 

⇒   (4X, A, 3X)*8 (64) hoặc 4X, A, (7X, A)*7, 3X (64)

H2: (6X, A)*8 (56)   

H3: (5X, A)*8 (48)  

⇒   (2X, A, 3X)*8 (48) hoặc 2X, A, (5X, A)*7, 3X (48)                                   

⇒   (3X, A, 2X)*8 (48) hoặc 3X, A, (5X, A)*7, 2X (48)

H4: (4X, A)*8 (40)   

H5: (3X, A)*8 (32) 

⇒   (X, A, 2X)*8 (32) hoặc X, A, (3X, A)*7, 2X (32)                                   

⇒   (2X, A, X)*8 (32) hoặc 2X, A, (3X, A)*7, X (32)

H6: (2X, A)*8 (24)   

H7: (X, A)*8 (16)

H8: 8A (8)

Theo cách móc vòng tròn xoắn ốc thông thường khi móc thú, sản phẩm đôi khi không tròn đều ở những chỗ tăng giảm mũi, vậy có cách nào khắc phục tình trạng này không? Câu trả lời chắc chắn là có.

Quả đầu này áp dụng triệt để cách tản mũi khi tăng và giảm mũi

nên lên thành phẩm tròn đều và mướt mắt

Giờ thì có lẽ bạn đã biết cách móc tản mũi tròn đều khi móc thú bông len, cả tăng mũi lẫn giảm mũi. Hiểu được cách thức tản mũi này, bạn cũng có thể đọc chart móc nhanh hơn và ít phải nhìn hướng dẫn liên tục đấy! Chúc bạn ngày càng tạo ra những sản phẩm bằng len móc đều, đẹp!

 

Khoe sản phẩm ở đây nhé: YÊU LENBIZ

Like page để cập nhật nhanh các tin tức mới nhé: LENBIZ.vn 

 

Tags:

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂMCỘNG ĐỒNG

Theo dõi fanpage

 

---------------------------------------------------------

Lenbiz.vn là trang tin tức đan móc lớn nhất Việt Nam - nơi bạn sẽ tìm thấy những kiến thức đan móc hữu ích, những chart đan móc hướng dẫn chi tiết, những mẹo đan móc thú vị... cũng như được trau dồi thêm tình yêu đan móc và được kết nối với những con người tài năng trong làng đan móc Việt và thế giới.


logo lenbiz.vn

 

Email: lenbizvn@gmail.com

Điện thoại: +84903866770

© 2020-2021. Toàn bộ bản quyền thuộc lenbiz.vn

Liên kết: Đàn Piano

fanpage facebook
Mở Khung