Phân tích cách tăng size chuột xám


stdClass Object ( [id] => 42 [name] => HỌC ĐAN MÓC LEN [slug] => hoc-dan-moc-len [excerpt] => [content] => [image] => banner_QC/B%C3%B4ng%20g%C3%B2n%20bi.jpg [imagetop] => [urlimgtop] => [urlimghome] => https://shope.ee/4pb4vQNKUa [imageleft] => [urlimgleft] => [imageright] => banner_QC/KIM%20M%C3%93C%20TULIP.jpg [urlimgright] => https://bit.ly/3ItWrvu [adsvanban] => [adsnhung] => [seo_title] => [seo_description] => [seo_keywords] => [key_primary] => [seo_point] => [order] => 0 [public] => 1 [status] => 1 [statusads] => 1 [adschild] => 1 [hot] => 0 [created] => 2020-12-04 16:56:48 [updated] => 2022-06-03 21:56:21 [user_created] => 2 [user_updated] => 2 [parent_id] => 0 [level] => 1 [lft] => 2 [rgt] => 35 [key] => [theme_layout] => 0 [theme_view] => 0 ) 

Phân tích cách tăng size chuột xám

Chart tăng size chuột xám hầu hết tăng theo nguyên tắc đã được hướng dẫn trong bài viết Hướng dẫn tăng size thú bông len từ A đến Z. Có một vài bộ phận tăng theo cách khác để lên mẫu nhanh hơn. Bài này sẽ phân tích cách tăng từng bộ phận để bạn dễ hiểu hơn nhé!
28-06-2021
06:19

♥ Chart gốc: Hướng dẫn móc chuột xám cute lạc lối với chiếc mũ đỏ đáng yêu

♥ Chart tăng size: Chart móc chuột xám tăng size cute cho bé ôm thỏa thích

 

Chart tăng size chuột xám hầu hết tăng theo nguyên tắc đã được hướng dẫn trong bài viết Hướng dẫn tăng size thú bông len từ A đến Z. Có một vài bộ phận tăng theo cách khác để lên mẫu nhanh hơn. Bài này sẽ phân tích cách tăng từng bộ phận để bạn dễ hiểu hơn nhé!

Lưu ý quan trọng: Chart chuột xám tăng size tăng gấp đôi so với chart gốc nên hầu như các chỉ số đều tăng gấp đôi (số mũi và số hàng).

I/ CHÂN

Chart gốc: số mũi lớn nhất ở phần chân là 15, số hàng là 9.

Chart tăng size: số mũi lớn nhất ở phần chân là 30, số hàng là 17.

Ở phần chân, chart tăng size có điều chỉnh một chút: chart gốc chỗ đổi màu nằm mé ngoài và khó xác định mũi để 2 chân cân nhau khi móc lên phần thân. Chart tăng size sẽ điều chỉnh cho chỗ đổi màu nằm mé trong chân (cả 2 chân đều như nhau) và tăng theo cách khác (dễ kiểm soát số mũi hơn), nhưng vẫn đảm bảo số mũi và số hàng tương ứng.

I/ CHÂN

CHART GỐC

CHART TĂNG SIZE

Sử dụng len màu hồng

1: MR, 6X

2: (V, X)*3 (9)

3: V, 8X (10)

4: V, 9X (11)

Đổi len màu xám

5: V, 10X (12)

6: V, 11X (13)

7: V, 12X (14)

8: V, 13X (15)

9: 10X, bỏ qua 5 mũi không móc

Cắt sợi chân thứ 1.

Móc chân thứ 2 tương tự từ hàng 1 đến hàng 9 nhưng không cắt sợi mà nối với chân thứ nhất bằng 3 mũi bính rồi móc lên phần thân.

 

Sử dụng len màu hồng

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: 18X

5: 8X, 2V, 8X (20)

6: 20X

7: 9X, 2V, 9X (22)

8: 22X

Đổi len màu xám

9: 10X, 2V, 10X (24)

10: 24X

11: 11X, 2V, 11X (26)

12: 26X

13: 12X, 2V, 12X (28)

14: 28X

15: 12X, 2V, 12X (30)

16-17: 30X

Cắt sợi chân thứ 1.

Móc chân thứ 2 tương tự từ hàng 1 đến hàng 17 nhưng không cắt sợi mà nối với chân thứ nhất bằng 6 mũi bính rồi móc lên phần thân.

 

II/ THÂN

Chart gốc: số mũi lớn nhất ở phần thân là 54, số hàng là 23.

Chart tăng size: số mũi lớn nhất ở phần thân là 108, số hàng là 47.

Đúng lý ra chart tăng size sẽ móc tới khi nào được 108 mũi mới móc 10 hàng không tăng nhưng nếu tăng liên tục nhiều hàng từ 72 mũi đến 108 mũi sẽ làm phần bụng như bị thụng. Đó là lý do có thêm hàng 5: 90X và hàng 8: 102X.

II/ THÂN

CHART GỐC

CHART TĂNG SIZE

Sử dụng len màu xám

1: 15X chân 1, 3X vào 3 bính, 15X chân 2, 3X vào 3 cạnh bính còn lại (36)

2: (5X, V)*6 (42)

3: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

4: (7X, V)*6 (54)

5-9: 54X

10: (7X, A)*6 (48)

11: 48X

12: 3X, A, (6X, A)*5, 3X (42)

13: 42X

14: (5X, A)*6 (36)

15: 36X

16: 5X, A, (10X, A)*2, 5X (33)

17: 33X

18: (9X, A)*3 (30)

19: 30X

20: 4X, A, (8X, A)*2, 4X (27)

21: 27X

22: (7X, A)*3 (24)

23: 24X

Chốt len, chừa đoạn dài để khâu.

Sử dụng len màu xám

1: 30X chân 1, 6X vào 6 bính, 30X chân 2, 6X vào 6 cạnh bính còn lại (72)

2: (11X, V)*6 (78)

3: 6X, V, (12X, V)*5, 6X (84)

4: (13X, V)*6 (90)

5: 90X

6: 7X, V, (14X, V)*5, 7X (96)

7: (15X, V)*6 (102)

8: 102X

9: 8X, V, (16X, V)*5, 8X (108)

10-19: 108X

20: 8X, A, (16X, A)*5, 8X (102)

21: 102X

22: (15X, A)*6 (96)

23: 96X

24: 7X, A, (14X, A)*5, 7X (90)

25: 90X

26: (13X, A)*6 (84)

27: 84X

28: 6X, A, (12X, A)*5, 6X (78)

29: 78X

30: (11X, A)*6 (72)

31: 72X

32: 11X, A, (22X, A)*2, 11X (69)

33: 69X

34: (21X, A)*3 (66)

35: 66X

36: 10X, A, (20X, A)*2, 10X (63)

37: 63X

38: (19X, A)*3 (60)

39: 60X

40: 9X, A, (18X, A)*2, 9X (57)

41: 57X

42: (17X, A)*3 (54)

43: 54X

44: 8X, A, (16X, A)*2, 8X (51)

45: 51X

46: (15X, A)*3 (48)

47: 48X

Chốt len, chừa đoạn dài để khâu.

 

III/ ĐẦU

Chart gốc: số mũi lớn nhất ở phần đầu là 60, số hàng là 29.

Chart tăng size: số mũi lớn nhất ở phần đầu là 120, số hàng là 52.

Điều đặc biệt ở đây là chart gốc móc khép kín tới 6A, khó khâu với thân nên chart tăng size chuột xám sẽ dừng luôn ở hàng 48X (bằng với số mũi dừng lại ở phần thân) để việc khâu ráp trở nên đơn giản hơn. Hơn nữa, móc thêm 7 hàng mũi giảm cũng mất công.

III/ ĐẦU

CHART GỐC

CHART TĂNG SIZE

Sử dụng len màu xám

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: X, V, (2X, V)*5, X (24)

5: (3X, V)*6 (30)

6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

7: (5X, V)*6 (42)

8: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

9: (7X, V)*6 (54)

10: 4X, V, (8X, V)*5, 4X (60)

11-20: 60X

21: 4X, A, (8X, A)*5, 4X (54)

22: (7X, A)*6 (48)

23: 3X, A, (6X, A)*5, 3X (42)

24: (5X, A)*6 (36)

25: 2X, A, (4X, A)*5, 2X (30)

26: (3X, A)*6 (24)

27: X, A, (2X, A)*5, X (18)

28: (X, A)*6 (12)

29: 6A (6)

Chốt len, cắt sợi.

Sử dụng len màu xám

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: X, V, (2X, V)*5, X (24)

5: (3X, V)*6 (30)

6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

7: (5X, V)*6 (42)

8: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

9: (7X, V)*6 (54)

10: 4X, V, (8X, V)*5, 4X (60)

11: (9X, V)*6 (66)

12: 5X, V, (10X, V)*5, 5X (72)

13: (11X, V)*6 (78)

14: 6X, V, (12X, V)*5, 6X (84)

15: (13X, V)*6 (90)

16: 7X, V, (14X, V)*5, 7X (96)

17: (15X, V)*6 (102)

18: 8X, V, (16X, V)*5, 8X (108)

19: (17X, V)*6 (114)

20: 9X, V, (18X, V)*5, 9X (120)

21-40: 120X

41: 9X, A, (18X, A)*5, 9X (114)

42: (17X, A)*6 (108)

43: 8X, A, (16X, A)*5, 8X (102)

44: (15X, A)*6 (96)

45: 7X, A, (14X, A)*5, 7X (90)

46: (13X, A)*6 (84)

47: 6X, A, (12X, A)*5, 6X (78)

48: (11X, A)*6 (72)

49: 5X, A, (10X, A)*5, 5X (66)

50: (9X, A)*6 (60)

51: 4X, A, (8X, A)*5, 4X (54)

52: (7X, A)*6 (48)

Chốt len, cắt sợi.

 

IV/ TAI

Chart gốc: số mũi lớn nhất ở phần tai là 36, số hàng là 6.

Chart tăng size: số mũi lớn nhất ở phần tai là 72, số hàng là 12.

Khi gập tai lại, vẫn móc 6X gấp đôi số mũi ở chart gốc.

IV/ TAI

CHART GỐC

CHART TĂNG SIZE

Phần tai trong (2 cái): len màu hồng

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: X, V, (2X, V)*5, X (24)

5: (3X, V)*6 (30)

6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

Cắt sợi.

Phần tai ngoài (2 cái): len màu xám

Móc tương tự phần tai trong màu hồng nhưng không cắt sợi.

Đặt 2 mặt trái của 2 phần tai giáp nhau, phần tai ngoài màu xám đặt trước mặt, móc tiếp 36X để ráp 2 phần tai lại với nhau (phía tai trong chỉ móc FLO để ra kiểu tai giống mẫu).

Tiếp tục gập đôi phần tai lại, móc 3X rồi khâu ráp vào phần đầu.

Phần tai trong (2 cái): len màu hồng

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: X, V, (2X, V)*5, X (24)

5: (3X, V)*6 (30)

6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

7: (5X, V)*6 (42)

8: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

9: (7X, V)*6 (54)

10: 4X, V, (8X, V)*5, 4X (60)

11: (9X, V)*6 (66)

12: 5X, V, (10X, V)*5, 5X (72)

Cắt sợi.

Phần tai ngoài (2 cái): len màu xám

Móc tương tự phần tai trong màu hồng nhưng không cắt sợi.

Đặt 2 mặt trái của 2 phần tai giáp nhau, phần tai ngoài màu xám đặt trước mặt, móc tiếp 72X để ráp 2 phần tai lại với nhau (phía tai trong chỉ móc FLO để ra kiểu tai giống mẫu).

Tiếp tục gập đôi phần tai lại, móc 6X rồi khâu ráp vào phần đầu.

 

 

V/ MŨI

Chart gốc: số mũi lớn nhất ở phần mũi là 12, số hàng là 4.

Chart tăng size: số mũi lớn nhất ở phần mũi là 24, số hàng là 8.

V/ MŨI

CHART GỐC

CHART TĂNG SIZE

Sử dụng len màu hồng

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: 12X

4: 6A

Chốt len, chừa đoạn dài để khâu.

Sử dụng len màu hồng

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: X, V, (2X, V)*5, X (24)

5-6: 24X

7: (2X, A)*6 (18)

8: (X, A)*6 (12)

Chốt len, chừa đoạn dài để khâu.

 

VI/ TAY

Chart gốc: số mũi lớn nhất ở phần tay là 10, số hàng là 17.

Chart tăng size: số mũi lớn nhất ở phần tay là 20, số hàng là 34.

Phần tay nếu tăng theo cách thông thường sẽ hơi nhọn nên chart tăng size có điều chỉnh.

VI/ TAY

CHART GỐC

CHART TĂNG SIZE

Sử dụng len màu hồng

1: MR, 6X

2: V, 5X (7)

3: V, 6X (8)

Đổi len màu xám

4: V, 7X (9)

5: V,8X (10)

6-13: 10X

14: A, 8X (9)

15: 9X

16: A, 7X (8)

17: 8X

Chốt len, chừa đoạn dài để khâu.

Sử dụng len màu hồng

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (2X, V)*4 (16)

4-5: 16X

6: (3X, V)*4 (20)

7-8: 20X

Đổi len màu xám

8-33: 20X

34: (3X, A)*4 (16)

Chốt len, chừa đoạn dài để khâu.

 

VII/ ĐUÔI

Chart gốc: số mũi lớn nhất ở phần đuôi là 6, số hàng là 21.

Chart tăng size: số mũi lớn nhất ở phần đuôi là 9, số hàng là 42.

Phần đuôi, nếu tăng thành 12X cũng được, sợ đuôi hơi to nên chỉ tăng tới 9X. Chart gốc phần đuôi không cần nhồi bông nhưng chart tăng size sẽ cần.

VII/ ĐUÔI

CHART GỐC

CHART TĂNG SIZE

Sử dụng len màu hồng

1: MR, 6X

2-21: 6X

Cắt sợi, chừa đoạn len dài để khâu.

Sử dụng len màu hồng

1: MR, 6X

2: (X, A)*3 (9)

3-42: 9X

Cắt sợi, chừa đoạn len dài để khâu.

 

VIII/ KHĂN QUÀNG CỔ

Chart gốc: số mũi lớn nhất ở phần khăn quàng cổ là 80, số bính lên là 82.

Chart tăng size: số mũi lớn nhất ở phần khăn quàng cổ là 160, số bính lên là 163.

Phần khăn này chart tăng size có thể móc 2 hàng 160T, ở đây thay mũi T thành mũi F nên chỉ cần móc 1 hàng.

Phần pompom của khăn ở chart tăng size, bạn có thể tăng nhỏ hơn pompom phần mũ để cân xứng với khăn hơn, tùy bạn thích pompom to thì cứ móc to như pompom mũ.

VIII/ KHĂN QUÀNG CỔ

CHART GỐC

CHART TĂNG SIZE

Sử dụng len màu đỏ

Lên 82 bính, quay lại móc từ bính thứ 3 tính từ kim móc, 80T.

Pompom (2 cái): len màu trắng

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4-6: 18X

7: (X, A)*6 (12)

8: 6A

Chốt len, chừa đoạn dài để khâu.

 

Sử dụng len màu đỏ

Lên 163 bính, quay lại móc từ bính thứ 4 tính từ kim móc, 160F.

Pompom (2 cái): len màu trắng

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: X, V, (2X, V)*5, X (24)

5: (3X, V)*6 (30)

6-10: 30X

11: (3X, A)*6 (24)

12: (2X, A)*6 (18)

13: (X, A)*6 (12)

14: 6A

Chốt len, chừa đoạn dài để khâu.

 

IX/ MŨ

Chart gốc: số mũi lớn nhất ở phần mũ là 22, số lần lặp lại là 4.

Chart tăng size: số mũi lớn nhất ở phần mũ là 44, số lần lặp lại là 8.

IX/ MŨ

CHART GỐC

CHART TĂNG SIZE

Sử dụng len màu đỏ

Lên 22 bính, quay lại. Tất cả các hàng đều móc BLO.

1: Lên 2 bính, 14T, 1X, 1SL, bỏ 6 mũi không móc, quay lại.

2: Lên 1 bính, 1X, 15T, quay lại.

3: Lên 2 bính, 15T, 1X, 1X vào mũi thứ 17 của hàng 1, 1SL, bỏ 4 mũi không móc, quay lại.

4: Lên 1 bính, 1X, 17T, quay lại.

5: Lên 2 bính, 17T, 1X, 1X vào mũi thứ 19 của hàng 1, 1SL, bỏ 2 mũi không móc, quay lại.

6: Lên 1 bính, 1X, 19T, quay lại.

7: Lên 2 bính, 19T, 1X, 1X vào mũi thứ 21 của hàng 1, 1SL, quay lại.

8: Lên 1 bính, 1X, 21T, quay lại.

Lặp lại 4 lần từ hàng 1 đến hàng 8. Dùng mũi trượt nối 2 mép mũ lại rồi móc thêm 4X rồi 2A để khép kín đỉnh mũ.

Pompom: len màu trắng

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4-6: 18X

7: (X, A)*6 (12)

8: 6A

Chốt len, chừa đoạn dài để khâu.

Sử dụng len màu đỏ

Lên 44 bính, quay lại. Tất cả các hàng đều móc BLO.

1: Lên 2 bính, 28T, 2X, 2SL, bỏ 12 mũi không móc, quay lại.

2: Lên 1 bính, 2X, 30T, quay lại.

3: Lên 2 bính, 30T, 2X, 2X vào mũi thứ 33 của hàng 1, 2SL, bỏ 8 mũi không móc, quay lại.

4: Lên 1 bính, 2X, 34T, quay lại.

5: Lên 2 bính, 34T, 2X, 2X vào mũi thứ 37 của hàng 1, 2SL, bỏ 4 mũi không móc, quay lại.

6: Lên 1 bính, 2X, 38T, quay lại.

7: Lên 2 bính, 38T, 2X, 2X vào mũi thứ 41 của hàng 1, 2SL, quay lại.

8: Lên 1 bính, 2X, 42T, quay lại.

Lặp lại 8 lần từ hàng 1 đến hàng 8. Dùng mũi trượt nối 2 mép mũ lại rồi móc thêm 8X rồi 4A để khép kín đỉnh mũ.

Pompom: len màu trắng

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: X, V, (2X, V)*5, X (24)

5: (3X, V)*6 (30)

6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

7-12: 36X

13: 2X, A, (4X, A)*5, 2X (30)

14: (3X, A)*6 (24)

15: (2X, A)*6 (18)

16: (X, A)*6 (12)

17: 6A

Chốt len, chừa đoạn dài để khâu.

 

HOÀN THIỆN

CHART GỐC

CHART TĂNG SIZE

Khâu tay vào thân cách cổ 1 hàng.

Gắn mắt giữa hàng 16 và 17, khoảng cách giữa 2 mắt là 8 mũi.

Tạo hốc mắt, thêu tròng trắng.

Thêu râu, miệng bằng sợi len màu đen.

Khâu mũi vào đầu ở giữa hàng 17 và 20.

Khâu tai vào đầu, cách đỉnh đầu 12 hàng.

Khâu đầu vào thân.

Tạo rún cho bé chuột giữa hàng 7 và 8 của phần thân.

Khâu đuôi vào giữa hàng 6 và 9 của phần thân.

Khâu tay vào thân cách cổ 2 hàng.

Gắn mắt giữa hàng 32 và 33, khoảng cách giữa 2 mắt là 12 mũi (thích mắt thưa có thể để khoảng cách 14 hoặc 16 mũi cũng dễ thương).

Tạo hốc mắt, thêu tròng trắng.

Thêu râu bằng sợi len màu đen, chiều dài râu 10 mũi, cách vị trí gắn mắt 2 hàng, 6 mũi. 2 râu cách nhau 2 hàng, đầu vểnh cách nhau 4 hàng.

Thêu miệng bằng sợi len màu đen, chiều dài miệng 7 mũi, cách râu dưới cùng 2 hàng, 3 mũi.

Khâu mũi vào đầu ở giữa hàng 34 và 40.

Khâu tai vào đầu, cách đỉnh đầu 24 hàng.

Khâu đầu vào thân.

Tạo rún cho bé chuột giữa hàng 14 và 15 của phần thân.

Khâu đuôi vào giữa hàng 12 và 15 của phần thân.

 

Đến đây, hy vọng bạn hiểu được phần nào cách tăng size chuột xám nói riêng và cách tăng size thú len nói chung. Điều quan trọng nhất là hiểu cách thức móc của từng bộ phận, khi tăng chỉ cần bám sát chart gốc. Nếu có thắc mắc gì, bạn cứ comment bên dưới nhé, Lenbiz.vn sẽ hết lòng hỗ trợ nè!

>>> Hướng dẫn cách tăng size thú bông len từ A đến Z

Tags:

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂMCỘNG ĐỒNG

Theo dõi fanpage

 

---------------------------------------------------------

Lenbiz.vn là trang tin tức đan móc lớn nhất Việt Nam - nơi bạn sẽ tìm thấy những kiến thức đan móc hữu ích, những chart đan móc hướng dẫn chi tiết, những mẹo đan móc thú vị... cũng như được trau dồi thêm tình yêu đan móc và được kết nối với những con người tài năng trong làng đan móc Việt và thế giới.


logo lenbiz.vn

 

Email: lenbizvn@gmail.com

Điện thoại: +84903866770

© 2020-2021. Toàn bộ bản quyền thuộc lenbiz.vn

Liên kết: Đàn Piano

fanpage facebook
Mở Khung