Chart móc chuột xám tăng size cute cho bé ôm thỏa thích


stdClass Object ( [id] => 42 [name] => HỌC ĐAN MÓC LEN [slug] => hoc-dan-moc-len [excerpt] => [content] => [image] => banner_QC/B%C3%B4ng%20g%C3%B2n%20bi.jpg [imagetop] => [urlimgtop] => [urlimghome] => https://shope.ee/4pb4vQNKUa [imageleft] => [urlimgleft] => [imageright] => banner_QC/KIM%20M%C3%93C%20TULIP.jpg [urlimgright] => https://bit.ly/3ItWrvu [adsvanban] => [adsnhung] => [seo_title] => [seo_description] => [seo_keywords] => [key_primary] => [seo_point] => [order] => 0 [public] => 1 [status] => 1 [statusads] => 1 [adschild] => 1 [hot] => 0 [created] => 2020-12-04 16:56:48 [updated] => 2022-06-03 21:56:21 [user_created] => 2 [user_updated] => 2 [parent_id] => 0 [level] => 1 [lft] => 2 [rgt] => 35 [key] => [theme_layout] => 0 [theme_view] => 0 ) 

Chart móc chuột xám tăng size cute cho bé ôm thỏa thích

Vẻ cute của bé chuột xám thực sự khiến nhiều chị em lenbiz yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phiên bản tăng size cho bé ôm thỏa thích cũng cute không kém đâu nè! Lenbiz.vn gửi tặng bạn chart móc chuột xám tăng size, cùng móc và khoe thành phẩm thôi nào!
12-04-2021
08:04

Vẻ cute của bé chuột xám thực sự khiến nhiều chị em lenbiz yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phiên bản tăng size cho bé ôm thỏa thích cũng cute không kém đâu nè! Lenbiz.vn gửi tặng bạn chart móc chuột xám tăng size, cùng móc và khoe thành phẩm thôi nào!

Chart móc free

Tác giả: Tatyana Kostochenkova

Instagram: @tkostochenkova

Phiên bản tăng size: Lenbiz.vn

NGUYÊN LIỆU:

Len sợi chuyên móc thú bông (mẫu dùng milk cotton 125g: 2 cuộn xám, 1 cuộn hồng, 1 cuộn đỏ, 1 cuộn trắng)

Kim móc: 2,5mm hoặc 3mm

Mắt chốt: size 14mm

Bông gòn, kim khâu

 

KÝ HIỆU:

MR: vòng tròn ma thuật

X: mũi đơn

V: mũi tăng

A: mũi giảm

T: mũi nửa kép

F: mũi kép

SL: mũi trượt

 

CHART MÓC CHUỘT XÁM TĂNG SIZE

Chart tăng size chuột xám này hầu hết tăng theo nguyên tắc đã được hướng dẫn trong bài viết Hướng dẫn cách tăng size thú bông len từ A đến Z. Có một vài bộ phận tăng theo cách khác để lên mẫu  nhanh hơn.

I/ CHÂN (2 cái)

Sử dụng len màu hồng

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: 18X

5: 8X, 2V, 8X (20)

6: 20X

7: 9X, 2V, 9X (22)

8: 22X

Đổi len màu xám

9: 10X, 2V, 10X (24)

10: 24X

11: 11X, 2V, 11X (26)

12: 26X

13: 12X, 2V, 12X (28)

14: 28X

15: 13X, 2V, 13X (30)

16-17: 30X

Cắt sợi chân thứ 1.

Móc chân thứ 2 tương tự từ hàng 1 đến hàng 17 nhưng không cắt sợi mà nối với chân thứ nhất bằng 6 mũi bính rồi móc lên phần thân.

Vẻ cute của bé chuột xám thực sự khiến nhiều chị em lenbiz yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phiên bản tăng size cho bé ôm thỏa thích cũng cute không kém đâu nè! Lenbiz.vn gửi tặng bạn chart móc chuột xám tăng size, cùng móc và khoe thành phẩm thôi nào!

 

II/ THÂN

Sử dụng len màu xám

1: 30X chân 1, 6X vào 6 bính, 30X chân 2, 6X vào 6 cạnh bính còn lại (72)

2: (11X, V)*6 (78)

3: 6X, V, (12X, V)*5, 6X (84)

4: (13X, V)*6 (90)

5: 90X

6: 7X, V, (14X, V)*5, 7X (96)

7: (15X, V)*6 (102)

8: 102X

9: 8X, V, (16X, V)*5, 8X (108)

10-19: 108X

20: 8X, A, (16X, A)*5, 8X (102)

21: 102X

22: (15X, A)*6 (96)

23: 96X

24: 7X, A, (14X, A)*5, 7X (90)

25: 90X

26: (13X, A)*6 (84)

27: 84X

28: 6X, A, (12X, A)*5, 6X (78)

29: 78X

30: (11X, A)*6 (72)

31: 72X

32: 11X, A, (22X, A)*2, 11X (69)

33: 69X

34: (21X, A)*3 (66)

35: 66X

36: 10X, A, (20X, A)*2, 10X (63)

37: 63X

38: (19X, A)*3 (60)

39: 60X

40: 9X, A, (18X, A)*2, 9X (57)

41: 57X

42: (17X, A)*3 (54)

43: 54X

44: 8X, A, (16X, A)*2, 8X (51)

45: 51X

46: (15X, A)*3 (48)

47: 48X

Chốt len, chừa đoạn dài để khâu.

 

III/ ĐẦU

Sử dụng len màu xám

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: X, V, (2X, V)*5, X (24)

5: (3X, V)*6 (30)

6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

7: (5X, V)*6 (42)

8: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

9: (7X, V)*6 (54)

10: 4X, V, (8X, V)*5, 4X (60)

11: (9X, V)*6 (66)

12: 5X, V, (10X, V)*5, 5X (72)

13: (11X, V)*6 (78)

14: 6X, V, (12X, V)*5, 6X (84)

15: (13X, V)*6 (90)

16: 7X, V, (14X, V)*5, 7X (96)

17: (15X, V)*6 (102)

18: 8X, V, (16X, V)*5, 8X (108)

19: (17X, V)*6 (114)

20: 9X, V, (18X, V)*5, 9X (120)

21-40: 120X

41: 9X, A, (18X, A)*5, 9X (114)

42: (17X, A)*6 (108)

43: 8X, A, (16X, A)*5, 8X (102)

44: (15X, A)*6 (96)

45: 7X, A, (14X, A)*5, 7X (90)

46: (13X, A)*6 (84)

47: 6X, A, (12X, A)*5, 6X (78)

48: (11X, A)*6 (72)

49: 5X, A, (10X, A)*5, 5X (66)

50: (9X, A)*6 (60)

51: 4X, A, (8X, A)*5, 4X (54)

52: (7X, A)*6 (48)

Chốt len, cắt sợi.

Vẻ cute của bé chuột xám thực sự khiến nhiều chị em lenbiz yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phiên bản tăng size cho bé ôm thỏa thích cũng cute không kém đâu nè! Lenbiz.vn gửi tặng bạn chart móc chuột xám tăng size, cùng móc và khoe thành phẩm thôi nào!

 

IV/ TAI (2 cái)

Phần tai trong (2 cái): len màu hồng

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: X, V, (2X, V)*5, X (24)

5: (3X, V)*6 (30)

6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

7: (5X, V)*6 (42)

8: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

9: (7X, V)*6 (54)

10: 4X, V, (8X, V)*5, 4X (60)

11: (9X, V)*6 (66)

12: 5X, V, (10X, V)*5, 5X (72)

Cắt sợi.

Phần tai ngoài (2 cái): len màu xám

Móc tương tự phần tai trong màu hồng nhưng không cắt sợi.

Đặt 2 mặt trái của 2 phần tai giáp nhau, phần tai ngoài màu xám đặt trước mặt, móc tiếp 72X để ráp 2 phần tai lại với nhau (phía tai trong chỉ móc FLO để ra kiểu tai giống mẫu).

Tiếp tục gập đôi phần tai lại, móc 6X rồi khâu ráp vào phần đầu.

Vẻ cute của bé chuột xám thực sự khiến nhiều chị em lenbiz yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phiên bản tăng size cho bé ôm thỏa thích cũng cute không kém đâu nè! Lenbiz.vn gửi tặng bạn chart móc chuột xám tăng size, cùng móc và khoe thành phẩm thôi nào!

 

V/ MŨI

Sử dụng len màu hồng

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: X, V, (2X, V)*5, X (24)

5-6: 24X

7: (2X, A)*6 (18)

8: (X, A)*6 (12)

Chốt len, chừa đoạn dài để khâu.

Vẻ cute của bé chuột xám thực sự khiến nhiều chị em lenbiz yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phiên bản tăng size cho bé ôm thỏa thích cũng cute không kém đâu nè! Lenbiz.vn gửi tặng bạn chart móc chuột xám tăng size, cùng móc và khoe thành phẩm thôi nào!

 

VI/ TAY

Sử dụng len màu hồng

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (2X, V)*4 (16)

4-5: 16X

6: (3X, V)*4 (20)

7-8: 20X

Đổi len màu xám

8-33: 20X

34: (3X, A)*4 (16)

Chốt len, chừa đoạn dài để khâu.

Vẻ cute của bé chuột xám thực sự khiến nhiều chị em lenbiz yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phiên bản tăng size cho bé ôm thỏa thích cũng cute không kém đâu nè! Lenbiz.vn gửi tặng bạn chart móc chuột xám tăng size, cùng móc và khoe thành phẩm thôi nào!

 

VII/ ĐUÔI

Sử dụng len màu hồng 

1: MR, 6X

2: (X, A)*3 (9)

3-42: 9X

Cắt sợi, chừa đoạn len dài để khâu.

Vẻ cute của bé chuột xám thực sự khiến nhiều chị em lenbiz yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phiên bản tăng size cho bé ôm thỏa thích cũng cute không kém đâu nè! Lenbiz.vn gửi tặng bạn chart móc chuột xám tăng size, cùng móc và khoe thành phẩm thôi nào!

 

VIII/ KHĂN QUÀNG CỔ

Sử dụng len màu đỏ

Lên 163 bính, quay lại móc từ bính thứ 4 tính từ kim móc, 160F.

Pompom (2 cái): len màu trắng

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: X, V, (2X, V)*5, X (24)

5: (3X, V)*6 (30)

6-10: 30X

11: (3X, A)*6 (24)

12: (2X, A)*6 (18)

13: (X, A)*6 (12)

14: 6A

Chốt len, chừa đoạn dài để khâu.

Khâu 2 pompom vào khăn quàng cổ.

Vẻ cute của bé chuột xám thực sự khiến nhiều chị em lenbiz yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phiên bản tăng size cho bé ôm thỏa thích cũng cute không kém đâu nè! Lenbiz.vn gửi tặng bạn chart móc chuột xám tăng size, cùng móc và khoe thành phẩm thôi nào!

 

IX/ MŨ

Sử dụng len màu đỏ, tất cả các hàng đều móc BLO

Lên 44 bính, quay lại.

1: Lên 2 bính, 28T, 2X, 2SL, bỏ 12 mũi không móc, quay lại.

2: Lên 1 bính, 2X, 30T, quay lại.

3: Lên 2 bính, 30T, 2X, 2X vào mũi thứ 33 của hàng 1, 2SL, bỏ 8 mũi không móc, quay lại.

(Lưu ý khi móc mũi X từ hàng cao xuống hàng thấp, dùng mũi giảm để không bị hở lỗ, nghĩa là chèn kim vào mũi cuối ở giữa 2 hàng 2 và 3 rồi chèn kim vào mũi thứ 33 của hàng 1, móc thành 1 mũi X)

4: Lên 1 bính, 2X, 34T, quay lại.

5: Lên 2 bính, 34T, 2X, 2X vào mũi thứ 37 của hàng 1, 2SL, bỏ 4 mũi không móc, quay lại.

6: Lên 1 bính, 2X, 38T, quay lại.

7: Lên 2 bính, 38T, 2X, 2X vào mũi thứ 41 của hàng 1, 2SL, quay lại.

8: Lên 1 bính, 2X, 42T, quay lại.

Lặp lại 8 lần từ hàng 1 đến hàng 8. Dùng mũi trượt nối 2 mép mũ lại rồi móc thêm 8X rồi 4A để khép kín đỉnh mũ.

Vẻ cute của bé chuột xám thực sự khiến nhiều chị em lenbiz yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phiên bản tăng size cho bé ôm thỏa thích cũng cute không kém đâu nè! Lenbiz.vn gửi tặng bạn chart móc chuột xám tăng size, cùng móc và khoe thành phẩm thôi nào!

Pompom: len màu trắng

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: X, V, (2X, V)*5, X (24)

5: (3X, V)*6 (30)

6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

7-12: 36X

13: 2X, A, (4X, A)*5, 2X (30)

14: (3X, A)*6 (24)

15: (2X, A)*6 (18)

16: (X, A)*6 (12)

17: 6A

Chốt len, chừa đoạn dài để khâu.

Khâu 2 pompom vào khăn quàng cổ.

Vẻ cute của bé chuột xám thực sự khiến nhiều chị em lenbiz yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phiên bản tăng size cho bé ôm thỏa thích cũng cute không kém đâu nè! Lenbiz.vn gửi tặng bạn chart móc chuột xám tăng size, cùng móc và khoe thành phẩm thôi nào!

 

KHÂU RÁP + HOÀN THIỆN

Khâu tay vào thân cách cổ 2 hàng.

Gắn mắt giữa hàng 32 và 33, khoảng cách giữa 2 mắt là 12 mũi (thích mắt thưa có thể để khoảng cách 14 hoặc 16 mũi cũng dễ thương).

Tạo hốc mắt, thêu tròng trắng.

Thêu râu bằng sợi len màu đen, chiều dài râu 10 mũi, cách vị trí gắn mắt 2 hàng, 6 mũi. 2 râu cách nhau 2 hàng, đầu vểnh cách nhau 4 hàng.

Thêu miệng bằng sợi len màu đen, chiều dài miệng 7 mũi, cách râu dưới cùng 2 hàng, 3 mũi.

Khâu mũi vào đầu ở giữa hàng 34 và 40.

Khâu tai vào đầu, cách đỉnh đầu 24 hàng.

Khâu đầu vào thân.

Tạo rún cho bé chuột giữa hàng 14 và 15 của phần thân.

Khâu đuôi vào giữa hàng 12 và 15 của phần thân.

Vẻ cute của bé chuột xám thực sự khiến nhiều chị em lenbiz yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phiên bản tăng size cho bé ôm thỏa thích cũng cute không kém đâu nè! Lenbiz.vn gửi tặng bạn chart móc chuột xám tăng size, cùng móc và khoe thành phẩm thôi nào!

 

Vẻ cute của bé chuột xám thực sự khiến nhiều chị em lenbiz yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phiên bản tăng size cho bé ôm thỏa thích cũng cute không kém đâu nè! Lenbiz.vn gửi tặng bạn chart móc chuột xám tăng size, cùng móc và khoe thành phẩm thôi nào!

 

Vẻ cute của bé chuột xám thực sự khiến nhiều chị em lenbiz yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phiên bản tăng size cho bé ôm thỏa thích cũng cute không kém đâu nè! Lenbiz.vn gửi tặng bạn chart móc chuột xám tăng size, cùng móc và khoe thành phẩm thôi nào!

Vẻ cute của bé chuột xám thực sự khiến nhiều chị em lenbiz yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phiên bản tăng size cho bé ôm thỏa thích cũng cute không kém đâu nè! Lenbiz.vn gửi tặng bạn chart móc chuột xám tăng size, cùng móc và khoe thành phẩm thôi nào!

Xem video hướng dẫn khâu ráp bé chuột xám tăng size ở đây: đang update

 

Vẻ cute của bé chuột xám thực sự khiến nhiều chị em lenbiz yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phiên bản tăng size cho bé ôm thỏa thích cũng cute không kém đâu nè! Lenbiz.vn gửi tặng bạn chart móc chuột xám tăng size, cùng móc và khoe thành phẩm thôi nào!

Vẻ cute của bé chuột xám thực sự khiến nhiều chị em lenbiz yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phiên bản tăng size cho bé ôm thỏa thích cũng cute không kém đâu nè! Lenbiz.vn gửi tặng bạn chart móc chuột xám tăng size, cùng móc và khoe thành phẩm thôi nào!

 

Xem chart gốc ở đây: Hướng dẫn móc chuột xám cute lạc lối với chiếc mũ đỏ đáng yêu

 

Nếu gặp khó khăn trong quá trình móc chuột xám tăng size cute cho bé ôm thỏa thích, hãy comment ngay bên dưới để được Lenbiz.vn hỗ trợ tốt nhất có thể nhé! Đừng quên chia sẻ với Lenbiz.vn những sản phẩm mà bạn đã làm được nha! Đó là động lực để Lenbiz.vn tăng size thêm những chart xinh xắn khác nè!

Khoe sản phẩm ở đây nhé: YÊU LENBIZ

Like page để cập nhật nhanh các mẫu mới nhé: LENBIZ.vn 

 

Tags:

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂMCỘNG ĐỒNG

Theo dõi fanpage

 

---------------------------------------------------------

Lenbiz.vn là trang tin tức đan móc lớn nhất Việt Nam - nơi bạn sẽ tìm thấy những kiến thức đan móc hữu ích, những chart đan móc hướng dẫn chi tiết, những mẹo đan móc thú vị... cũng như được trau dồi thêm tình yêu đan móc và được kết nối với những con người tài năng trong làng đan móc Việt và thế giới.


logo lenbiz.vn

 

Email: lenbizvn@gmail.com

Điện thoại: +84903866770

© 2020-2021. Toàn bộ bản quyền thuộc lenbiz.vn

Liên kết: Đàn Piano

fanpage facebook
Mở Khung