Học cách phối màu lạ mắt qua chart móc con gà trống ngộ nghĩnh - free pattern của @natura_crochet


stdClass Object ( [id] => 42 [name] => HỌC ĐAN MÓC LEN [slug] => hoc-dan-moc-len [excerpt] => [content] => [image] => banner_QC/B%C3%B4ng%20g%C3%B2n%20bi.jpg [imagetop] => [urlimgtop] => [urlimghome] => https://shope.ee/4pb4vQNKUa [imageleft] => [urlimgleft] => [imageright] => banner_QC/KIM%20M%C3%93C%20TULIP.jpg [urlimgright] => https://bit.ly/3ItWrvu [adsvanban] => [adsnhung] => [seo_title] => [seo_description] => [seo_keywords] => [key_primary] => [seo_point] => [order] => 0 [public] => 1 [status] => 1 [statusads] => 1 [adschild] => 1 [hot] => 0 [created] => 2020-12-04 16:56:48 [updated] => 2022-06-03 21:56:21 [user_created] => 2 [user_updated] => 2 [parent_id] => 0 [level] => 1 [lft] => 2 [rgt] => 35 [key] => [theme_layout] => 0 [theme_view] => 0 ) 

Học cách phối màu lạ mắt qua chart móc con gà trống ngộ nghĩnh - free pattern của @natura_crochet

Với cách phối màu độc đáo, những mẫu thú bông và búp bê len của tác giả Natura Crochet thực sự khiến người xem ngẩn ngơ, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chart móc con gà trống này tuy là mẫu free nhưng hướng dẫn rất dễ hiểu, lại mang màu sắc rất riêng của tác giả, cách phối màu không lẫn vào đâu được.
21-09-2022
21:38

Với cách phối màu độc đáo, những mẫu thú bông và búp bê len của tác giả Natura Crochet thực sự khiến người xem ngẩn ngơ, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chart móc con gà trống này tuy là mẫu free nhưng hướng dẫn rất dễ hiểu, lại mang màu sắc rất riêng của tác giả, cách phối màu không lẫn vào đâu được.

Chart móc free

Chart gốc: tiếng Anh

Tác giả: Natura Crochet

Follow Instagram của tác giả để xem nhiều mẫu hơn: @natura_crochet

Bản dịch tiếng Việt: Lenbiz.vn

 

NGUYÊN LIỆU:

Len sợi chuyên móc thú bông: mẫu dùng len Gazzal Jeans

Kim móc: 2mm

Bông gòn, kim khâu

Thành phẩm cao 14cm

 

KÝ HIỆU:

MR: vòng tròn ma thuật

X: mũi đơn

V: mũi tăng

A: mũi giảm

SL: mũi trượt

FLO: mũi chân trước

BLO: mũi chân sau

 

CHART MÓC CON GÀ TRỐNG NGỘ NGHĨNH BẰNG LEN

 

Với cách phối màu độc đáo, những mẫu thú bông và búp bê len của tác giả Natura Crochet thực sự khiến người xem ngẩn ngơ, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chart móc con gà trống này tuy là mẫu free nhưng hướng dẫn rất dễ hiểu, lại mang màu sắc rất riêng của tác giả, cách phối màu không lẫn vào đâu được.

Với cách phối màu độc đáo, những mẫu thú bông và búp bê len của tác giả Natura Crochet thực sự khiến người xem ngẩn ngơ, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chart móc con gà trống này tuy là mẫu free nhưng hướng dẫn rất dễ hiểu, lại mang màu sắc rất riêng của tác giả, cách phối màu không lẫn vào đâu được.

 

ĐẦU & THÂN

Bắt đầu với len màu xanh

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: X, V, (2X, V)*5, X (24)

5: (3X, V)*6 (30)

6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

7: (5X, V)*6 (42)

8: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

9: (7X, V)*6 (54)

10: 4X, V, (8X, V)*5, 4X (60)

Bắt đầu móc đổi màu

11: (1X: màu trắng, 5X: màu xanh)*10 (60)

12: 60X màu xanh

13: 3X màu xanh, (1X: màu trắng, 5X: màu xanh)*9, 1X màu trắng, 2X màu xanh (60)

14: 60X màu xanh

15: (1X: màu trắng, 5X: màu xanh)*10 (60)

Cắt len trắng.

16: 60X

Nhồi bông trong quá trình móc.

Đổi sang len màu san hô nhưng không cắt len xanh, vắt sợi len xanh ra ngoài để móc viền.

17: BLO 60X

18: 60X

19: 4X, A, (8X, A)*5, 4X (54)

20-21: 54X

22: (6X, A)*3, 30X (51)

23-24: 51X

25: (6X, A)*3, 27X (48)

26-27: 48X

28: 3X, A, (6X, A)*5, 3X (42)

29: 42X

30: (5X, A)*3, 21X (39)

31: 39X

32: (4X, A)*3, 21X (36)

33: 36X

34: 2X, A, (4X, A)*5, 2X (30)

35: 30X

Gắn mắt an toàn vào giữa hàng 36 và 37, khoảng cách giữa 2 mắt là 8 mũi.

Nếu bạn thêu hoặc dán mắt thì bỏ qua bước này.

36: (3X, A)*3, 15X (27)

37: 27X

38: (2X, A)*3, 15X (24)

39: 24X

40: X, A, (2X, A)*5, X (18)

41: (X, A)*6 (12)

42: 6A

Cắt len, chừa đoạn dài khoảng 10cm để khâu kín phần đỉnh đầu (luồn kim qua cạnh trước của 6 mũi và siết chặt). 

Quay trở lại hàng 16 của phần thân, tiếp tục móc viền quần: FLO (1 mũi trượt, bỏ qua 1 mũi không móc, 5F chung chân, bỏ qua 1 mũi không móc, 1 mũi trượt)*15. Cắt len, giấu sợi.

 

CÁNH (2 cái)

Sử dụng len màu trắng. Không nhồi bông phần cánh.

Để móc cánh, bạn cần móc 3 phần nhỏ rồi móc nối chúng lại với nhau.

Phần 1:

1: MR, 8X

2-3: 8X. Trượt mũi, cắt len, giấu sợi.

Phần 2:

1: MR, 8X

2: (3X, V)*2 (10)

3-4: 10X. Trượt mũi, cắt len, giấu sợi.

Phần 3:

1: MR, 8X

2: (X, V)*4 (12)

3-4: 12X. 

Không cắt len, tiếp tục móc nối với 2 phần kia.

5: 6X (phần 3), 5X (phần 2), 8X (phần 1), 5X (phần 2), 6X (phần 3) (30)

6: (3X, A)*6 (24)

7-9: 24X

10: X, A, (2X, A)*5, X (18)

11-13: 18X

14: (X, A)*6 (12)

15: 12X

16: (2X, A)*3 (9)

17: (X, A)*3 (6)

Cắt len, chừa đoạn dài để khâu vào thân.

 

CHÂN (2 cái)

Sử dụng len màu vàng. Không nhồi bông phần chân.

1: MR, 6X

2-9: 6X

10: Trượt mũi, (lên 4 bính, quay lại móc từ bính thứ 2 tính từ kim móc, 3 mũi trượt, trượt mũi)*3, trượt mũi, lên 2 bính, quay lại móc từ bính thứ 2 tính từ kim móc, 1 mũi trượt, trượt mũi.

Cắt len, chốt sợi.

 

MÀO GÀ
Sử dụng len màu cam

(Lên 7 bính, quay lại móc vào bính thứ 3 tính từ kim móc: 3F chung chân, T, X, 2 mũi trượt)*3.

Cắt len, chừa đoạn dài khoảng 10cm để khâu vào đầu.

 

YẾM THỊT (2 cái)

Sử dụng len màu đỏ. Không nhồi bông.

1: MR, 8X

2-3: 8X

4: A, 6X (7)

5: 7X

6: A, 5X (6)

Gập đôi mép lại và bỏ qua 1 mũi không móc, móc 2X.

Cắt len, chừa đoạn dài khoảng 10cm để khâu.

 

ĐUÔI 

Phần 1 (2 cái)

Sử dụng len màu cam. Không nhồi bông.

1: MR, 8X

2-3: 8X

4: A, 6X (7)

5: 7X

6: A, 5X (6)

Gập đôi mép lại và bỏ qua 1 mũi không móc, móc 2X.

Cắt len, chừa đoạn dài khoảng 10cm để khâu.

Phần 2

Sử dụng len màu đỏ. Không nhồi bông.

1: MR, 8X

2-3: 8X

4: A, 6X (7)

5-6: 7X

7: A, 5X (6)

8: 6X

Gập đôi mép lại và bỏ qua 1 mũi không móc, móc 2X.

Cắt len, chừa đoạn dài khoảng 10cm để khâu.

 

MỎ

Sử dụng len màu vàng. Không nhồi bông.

1: MR, 4X

2: V, 3X (5)

3: V, 4X (6)

4: V, 5X (7)

5: V, 6X (8)

Cắt len, chừa đoạn dài khoảng 10cm để khâu.

 

KHÂU RÁP VÀ HOÀN THIỆN

Khâu mỏ vào giữa hàng 33 và 37 của phần đầu, ngay chính giữa mặt.

Khâu yếm thịt vào ngay bên dưới mỏ.

Khâu đuôi vào phía sau thân, ngay chỗ lưng quần.

Khâu mào gà vào đỉnh đầu.

Khâu cánh và chân vào thân như ảnh.

Dùng sợi len hồng khâu má hồng ngay bên dưới mắt.

Dùng len trắng thêu trang trí phần thân trên.

Với cách phối màu độc đáo, những mẫu thú bông và búp bê len của tác giả Natura Crochet thực sự khiến người xem ngẩn ngơ, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chart móc con gà trống này tuy là mẫu free nhưng hướng dẫn rất dễ hiểu, lại mang màu sắc rất riêng của tác giả, cách phối màu không lẫn vào đâu được.

Với cách phối màu độc đáo, những mẫu thú bông và búp bê len của tác giả Natura Crochet thực sự khiến người xem ngẩn ngơ, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chart móc con gà trống này tuy là mẫu free nhưng hướng dẫn rất dễ hiểu, lại mang màu sắc rất riêng của tác giả, cách phối màu không lẫn vào đâu được.

Với cách phối màu độc đáo, những mẫu thú bông và búp bê len của tác giả Natura Crochet thực sự khiến người xem ngẩn ngơ, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chart móc con gà trống này tuy là mẫu free nhưng hướng dẫn rất dễ hiểu, lại mang màu sắc rất riêng của tác giả, cách phối màu không lẫn vào đâu được.

Với cách phối màu độc đáo, những mẫu thú bông và búp bê len của tác giả Natura Crochet thực sự khiến người xem ngẩn ngơ, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chart móc con gà trống này tuy là mẫu free nhưng hướng dẫn rất dễ hiểu, lại mang màu sắc rất riêng của tác giả, cách phối màu không lẫn vào đâu được.

Với cách phối màu độc đáo, những mẫu thú bông và búp bê len của tác giả Natura Crochet thực sự khiến người xem ngẩn ngơ, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chart móc con gà trống này tuy là mẫu free nhưng hướng dẫn rất dễ hiểu, lại mang màu sắc rất riêng của tác giả, cách phối màu không lẫn vào đâu được.

 

Nếu gặp khó khăn trong quá trình móc con gà trống ngộ nghĩnh bằng len - free pattern của @natura_crochet, hãy comment ngay bên dưới để được Lenbiz.vn hỗ trợ tốt nhất có thể nhé! Đừng quên chia sẻ với Lenbiz.vn những sản phẩm mà bạn đã làm được nha! Đó là động lực để Lenbiz.vn dịch và sưu tầm thêm những chart xinh xắn khác nè!

 

Tham gia group để chia sẻ cùng các chị em yêu len nhé: LENBIZ - Lan tỏa tình yêu đan móc

Like page để cập nhật nhanh các mẫu và tin tức mới nhất nhé: LENBIZ.vn - New Page

 

>>> Cách khâu đầu vào thân không bị lệch – mẹo khâu ráp thú len hay ho dành cho bạn!

>>> Gắn mắt cho thú bông và búp bê len amigurumi sao cho phù hợp?

Tags:

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂMCỘNG ĐỒNG

Theo dõi fanpage

 

---------------------------------------------------------

Lenbiz.vn là trang tin tức đan móc lớn nhất Việt Nam - nơi bạn sẽ tìm thấy những kiến thức đan móc hữu ích, những chart đan móc hướng dẫn chi tiết, những mẹo đan móc thú vị... cũng như được trau dồi thêm tình yêu đan móc và được kết nối với những con người tài năng trong làng đan móc Việt và thế giới.


logo lenbiz.vn

 

Email: lenbizvn@gmail.com

Điện thoại: +84903866770

© 2020-2021. Toàn bộ bản quyền thuộc lenbiz.vn

Liên kết: Đàn Piano

fanpage facebook
Mở Khung