Chart móc thỏ len tăng size Hazelnut mặc quần yếm của Little Fish Crocheteria


stdClass Object ( [id] => 42 [name] => HỌC ĐAN MÓC LEN [slug] => hoc-dan-moc-len [excerpt] => [content] => [image] => banner_QC/B%C3%B4ng%20g%C3%B2n%20bi.jpg [imagetop] => [urlimgtop] => [urlimghome] => https://shope.ee/4pb4vQNKUa [imageleft] => [urlimgleft] => [imageright] => banner_QC/KIM%20M%C3%93C%20TULIP.jpg [urlimgright] => https://bit.ly/3ItWrvu [adsvanban] => [adsnhung] => [seo_title] => [seo_description] => [seo_keywords] => [key_primary] => [seo_point] => [order] => 0 [public] => 1 [status] => 1 [statusads] => 1 [adschild] => 1 [hot] => 0 [created] => 2020-12-04 16:56:48 [updated] => 2022-06-03 21:56:21 [user_created] => 2 [user_updated] => 2 [parent_id] => 0 [level] => 1 [lft] => 2 [rgt] => 35 [key] => [theme_layout] => 0 [theme_view] => 0 ) 

Chart móc thỏ len tăng size Hazelnut mặc quần yếm của Little Fish Crocheteria

Thỏ len Hazelnut mặc quần yếm của Little Fish Crocheteria phiên bản nhỏ đã đốn tim không ít chị em yêu đan móc thú bông. Phiên bản size to cho bé ôm hứa hẹn cũng mang lại một bé thỏ cute không kém. Người mới học thích thú bông size lớn rất nên thử chart móc thỏ len tăng size này.
30-08-2021
20:18

Thỏ len Hazelnut mặc quần yếm của Little Fish Crocheteria phiên bản nhỏ đã đốn tim không ít chị em yêu đan móc thú bông. Phiên bản size to cho bé ôm hứa hẹn cũng mang lại một bé thỏ cute không kém. Người mới học thích thú bông size lớn rất nên thử chart móc thỏ len tăng size này.

Chart móc free

Tác giả: Little Fish Crocheteria

Instagram: @littlefish.crocheterie

Phiên bản tăng size: Lenbiz.vn

 

NGUYÊN LIỆU:

Len sợi chuyên móc thú bông (mẫu dùng milk cotton 125g: 3 cuộn trắng kem, 2 cuộn đỏ, 1 cuộn trắng tinh, 1 ít màu cam và xanh lá)

Kim móc: 2,5mm hoặc 3mm

Mắt chốt: size 14mm

Bông gòn, kim khâu

 

KÝ HIỆU:

MR: vòng tròn ma thuật

X: mũi đơn

V: mũi tăng

A: mũi giảm

T: mũi nửa kép

F: mũi kép

 

 

CHART MÓC THỎ LEN HAZELNUT TĂNG SIZE

 

I/ CHÂN (2 cái)

Sử dụng len màu da

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (3X, V)*3 (15)

4: (4X, V)*3 (18)

5: (5X, V)*3 (21)

6: (6X, V)*3 (24)

7-10: 24X

11: 11X, 2V, 11X (26)

12-14: 26X

15: 12X, 2V, 12X (28)

16-18: 28X

Móc chân thứ 2 tương tự nhưng không cắt len, tiếp tục móc lên phần thân. Nối 2 chân bằng 6 bính.

 

II/ THÂN

Sử dụng len màu da

1: 28X (chân thứ nhất), 6X vào 6 bính, 28X (chân thứ 2), 6X vào 6 bính đối diện (68)

2: 28X, (X, V)*3, 28X, (X, V)*3 (74)

3: 74X

4: 28X, (2X, V)*3, 28X, (2X, V)*3 (80)

5-14: 80X

15: (18X, A)*4 (76)

16: 76X

17: (17X, A)*4 (72)

18: 72X

19: 8X, A, (16X, A)*3, 8X (68)

20: 68X

21: (15X, A)*4 (64)

22: 64X

23: 7X, A, (14X, A)*3, 7X (60)

24: 60X

25: (13X, A)*4 (56)

26: 56X

27: 6X, A, (12X, A)*3, 6X (52)

28: 52X

29: (11X, A)*4 (48)

30: 48X

31: 5X, A, (10X, A)*3, 5X (44)

32: 44X

33: (9X, A)*4 (40)

34: 40X

35: 4X, A, (8X, A)*3, 4X (36)

Cắt len, chừa đoạn dài để khâu.

 

III/ TAY (2 cái)

Sử dụng len màu da

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: (2X, V)*6 (24)

5-10: 24X

11: A, 22X (23)

12: A, 21X (22)

13: A, 20X (21)

14: A, 19X (20)

15: A, 18X (19)

16: A, 17X (18)

17-28: 18X

Gập đôi mép tay lại móc 9X. Cắt len, chừa đoạn dài để khâu.

 

IV/ TAI (2 cái)

Sử dụng len màu da

1: MR, 6X

2: (X, V)*3 (9)

3: (2X, V)*3 (12)

4: (X, V)*6 (18)

5: 18X

6: (2X, V)*6 (24)

7-8: 24X

9: (5X, V)*4 (28)

10: 30X

11: 3X, V, (6X, V)*3, 3X (32)

12: 32X

13: (7X, V)*4 (36)

14: 36X

15: 4X, V, (8X, V)*3, 4X (40)

16-30: 40X

Cắt len, chừa đoạn dài để khâu.

 

V/ ĐẦU

Sử dụng len màu da

1: MR, 8X

2: 8V (16)

3: (X, V)*6 (24)

4: (3X, V)*6 (30)

5: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

6: (5X, V)*6 (42)

7: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

8: (7X, V)*6 (54)

9: 4X, V, (8X, V)*5, 4X (60)

10: (9X, V)*6 (66)

11: 5X, V, (10X, V)*5, 5X (72)

12: (11X, V)*6 (78)

13: 6X, V, (12X, V)*5, 6X (84)

14: (13X, V)*6 (90)

15-18: 90X

19: 7X, V, (14X, V)*5, 7X (96)

20-23: 96X

24: (15X, V)*6 (102)

25-28: 102X

29: 8X, V, (16X, V)*5, 8X (108)

30-33: 108X

34: (17X, V)*6 (114)

35: 9X, V, (18X, V)*5, 9X (120)

36: (19X, V)*6 (126)

37: 10X, V, (20X, V)*5, 10X (132)

38: 10X, A, (20X, A)*5, 10X  (126)

39: (19X, A)*6 (120)

40: 9X, A, (18X, A)*5, 9X (114)

41: (17X, A)*6 (108)

42: 8X, A, (16X, A)*5, 8X (102)

43: (15X, A)*6 (96)

44: 5X, A, (10X, A)*7, 5X (88)

45: (9X, A)*8 (80)

46: 4X, A, (8X, A)*7, 4X (72)

47: (7X, A)*8 (64)

48: 3X, A, (6X, A)*7, 3X (56)

49: (5X, A)*8 (48)

50: 3X, A, (6X, A)*5, 3X (42)

51: (5X, A)*6 (36)

Cắt len, chừa đoạn dài để khâu.

 

VI/ QUẦN YẾM

Sử dụng len màu quần

Lên 42 bính, trượt mũi nối vòng.

1-4: Lên 1 bính, 42X, trượt mũi (42)

Móc ống quần thứ 2 tương tự nhưng không cắt len, tiếp tục nối với chân thứ nhất bằng 1 mũi trượt vào mũi đầu tiên của chân thứ nhất.

5: Lên 1 bính, 42X (ống quần thứ nhất), 42X (ống quần thứ hai), trượt mũi (84)

6: Lên 1 bính, V, 40X, 2V, 40X, V, trượt mũi (88)

7: Lên 1 bính, V, 42X, 2V, 42X, V, trượt mũi (92)

8-13: : Lên 1 bính, 92X, trượt mũi (92)

14: Lên 1 bính, (21X, A)*4, trượt mũi (88)

15: Lên 1 bính, 10X, A, (20X, A)*3, 10X, trượt mũi (84)

16: Lên 1 bính, 19X, A, 40X, A, 21X, trượt mũi (82)

17: Lên 1 bính, 18X, A, 40X, A, 19X, trượt mũi (80)

Có thể móc thêm/bớt vài mũi X để điểm kết thúc hàng nằm chính giữa lưng quần.

18: Lên 1 bính, 8X, lên 49 bính, quay lại móc từ bính thứ hai: 48X. Tiếp tục móc 64X, lên 49 bính, quay lại móc từ bính thứ hai: 48X. Tiếp tục móc 8X, trượt mũi. Chốt len, cắt sợi.

Móc mặt trước yếm: Lên 20 bính, quay lại.

1-4: Lên 1 bính, 20X, quay lại (20)

5: Lên 1 bính, A, 16X, A, quay lại (18)

6: Lên 1 bính, A, 16X, A, quay lại (16)

7-10: Lên 1 bính, 18X, quay lại (18)

Cắt len, chừa đoạn dài để may dây đai quần.

 

VII/ CÀ RỐT

Sử dụng len màu cam

Lên 10 bính, quay lại móc từ bính thứ ba: 3F, 3T, X.

Chèn len màu xanh lá vào đầu kia, móc (6 bính, trượt vào mũi đầu tiên), lặp lại 4 lần.

May cà rốt vào quần yếm.

 

KHÂU RÁP + HOÀN THIỆN

Gắn mắt vào giữa hàng 31 và 32, khoảng cách giữa 2 mắt là 22 mũi.

Tách sợi len thêu mũi, miệng.

Khâu tay cách cổ 2 hàng.

Khâu đầu vào thân.

 

Xem chart gốc ở đây: Chart móc thỏ len Hazelnut mặc quần yếm cute hết nấc - free pattern của Little Fish Crocheteria

 

Nếu gặp khó khăn trong quá trình móc thỏ len tăng size Hazelnut mặc quần yếm của Little Fish Crocheteria, hãy comment ngay bên dưới để được Lenbiz.vn hỗ trợ tốt nhất có thể nhé! Đừng quên chia sẻ với Lenbiz.vn những sản phẩm mà bạn đã làm được nha! Đó là động lực để Lenbiz.vn tăng size thêm những chart xinh xắn khác nè!

 

Khoe sản phẩm ở đây nhé: LENBIZ

Like page để cập nhật nhanh các mẫu mới nhé: LENBIZ.vn 

 

>>> Cách khâu đầu vào thân không bị lệch – mẹo khâu ráp thú len hay ho dành cho bạn!

>>> Mẹo móc và khâu ráp thú bông len tăng size đẹp mượt mà

>>> Hướng dẫn cách tăng size thú bông len từ A đến Z

Tags:

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂMCỘNG ĐỒNG

Theo dõi fanpage

 

---------------------------------------------------------

Lenbiz.vn là trang tin tức đan móc lớn nhất Việt Nam - nơi bạn sẽ tìm thấy những kiến thức đan móc hữu ích, những chart đan móc hướng dẫn chi tiết, những mẹo đan móc thú vị... cũng như được trau dồi thêm tình yêu đan móc và được kết nối với những con người tài năng trong làng đan móc Việt và thế giới.


logo lenbiz.vn

 

Email: lenbizvn@gmail.com

Điện thoại: +84903866770

© 2020-2021. Toàn bộ bản quyền thuộc lenbiz.vn

Liên kết: Đàn Piano

fanpage facebook
Mở Khung