Chart móc kỳ lân size to cho bé ôm tăng size theo mẫu của tác giả Anan_amilove stdClass Object ( [id] => 42 [name] => HỌC ĐAN MÓC LEN [slug] => hoc-dan-moc-len [excerpt] => [content] => [image] => banner_QC/B%C3%B4ng%20g%C3%B2n%20bi.jpg [imagetop] => [urlimgtop] => [urlimghome] => https://shope.ee/4pb4vQNKUa [imageleft] => [urlimgleft] => [imageright] => banner_QC/KIM%20M%C3%93C%20TULIP.jpg [urlimgright] => https://bit.ly/3ItWrvu [adsvanban] => [adsnhung] => [seo_title] => [seo_description] => [seo_keywords] => [key_primary] => [seo_point] => [order] => 0 [public] => 1 [status] => 1 [statusads] => 1 [adschild] => 1 [hot] => 0 [created] => 2020-12-04 16:56:48 [updated] => 2022-06-03 21:56:21 [user_created] => 2 [user_updated] => 2 [parent_id] => 0 [level] => 1 [lft] => 2 [rgt] => 35 [key] => [theme_layout] => 0 [theme_view] => 0 ) 

Chart móc kỳ lân size to cho bé ôm tăng size theo mẫu của tác giả Anan_amilove

Nhiều bạn từng móc qua mẫu kỳ lân bằng len siêu yêu của tác giả @anan_amilove ngỏ ý muốn một phiên bản kỳ lân thật to cho bé ôm thật đã. Thế là Lenbiz.vn lại tiếp tục hành trình tăng size và dưới đây là chart móc kỳ lân size to để bạn thử sức.
01-01-2022
20:02

Nhiều bạn từng móc qua mẫu kỳ lân bằng len siêu yêu của tác giả @anan_amilove ngỏ ý muốn một phiên bản kỳ lân thật to cho bé ôm thật đã. Thế là Lenbiz.vn lại tiếp tục hành trình tăng size và dưới đây là chart móc kỳ lân size to để bạn thử sức.

Chart gốc: @anan_amilove

Follow instagram tác giả để cập nhật thêm nhiều mẫu mới nhé! 

Phiên bản tăng size: Lenbiz.vn

 

NGUYÊN LIỆU:

Len sợi chuyên móc thú bông (màu chính 3-4 cuộn, màu phụ mỗi màu 1 cuộn).

Kim móc: tuỳ loại len (len jeans móc kim 2.0, len milk móc kim 2,5mm)

Bông gòn, kim khâu

>>> Mua nguyên liệu giá ưu đãi tại đây: https://bit.ly/3HFTwjz

 

KÝ HIỆU:

MR: vòng tròn ma thuật

X: mũi đơn

V: mũi tăng

A: mũi giảm

T: mũi nửa kép

F: mũi kép

SL: mũi trượt

 

CHART MÓC KỲ LÂN TĂNG SIZE

 

ĐẦU

Sử dụng len màu trắng

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: (2X, V)*6 (24)

5: (3X, V)*6 (30)

6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

7: (5X, V)*6 (42)

8: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

9: (7X, V)*6 (54)

10: 4X, V, (8X, V)*5, 4X (60)

11: (9X, V)*6 (66)

12: 5X, V, (10X, V)*5, 5X (72)

13: (11X, V)*6 (78)

14: 78X

15: 6X, V, (12X, V)*5, 6X (84)

16: 84X

17: (13X, V)*6 (90)

18: 7X, V, (14X, V)*5, 7X (96)

19-26: 96X (8 hàng)

27: 34X, 1 mũi hạt bắp, 24X, 1 mũi hạt bắp, 34X (96)

28-30: 96X (3 hàng)

31: 7X, A, (14X, A)*5, 7X (90)

32: (13X, A)*6 (84)

33: (13X, V)*6 (90)

34: 90X

35: 7X, V, (14X, V)*5, 7X (96)

36: 96X

37: (15X, V)*6 (102)

38: 102X

39: 8X, V, (16X, V)*5, 8X (108)

40: 108X

41: (17X, V)*6 (114)

42: 9X, V, (18X, V)*5, 9X (120)

43-60: 120X (18 hàng)

61: 9X, A, (18X, A)*5, 9X (114)

62: 114X

63: (17X, A)*6 (108)

64: 108X

65: 8X, A, (16X, A)*5, 8X (102)

66: (15X, A)*6 (96)

67: 7X, A, (14X, A)*5, 7X (90)

68: (13X, A)*6 (84)

69: 6X, A, (12X, A)*5, 6X (78)

70: (11X, A)*6 (72)

71: 5X, A, (10X, A)*5, 5X (66)

72: (9X, A)*6 (60)

73: 4X, A, (8X, A)*5, 4X (54)

74: (7X, A)*6 (48)

75: 3X, A, (6X, A)*5, 3X (42)

76: (5X, A)*6 (36)

77: 2X, A, (4X, A)*5, 2X (30)

78: (3X, A)*6 (24)

79: (2X, A)*6 (18)

80: (X, A)*6 (12)

81: 6A (6)

Khâu mắt giữa hàng 45 và 46.

Cắt len, chốt sợi.

 

TAI (2 cái)

Sử dụng len màu trắng

1: MR, 5X

2: 5X

3: 5V (10)

4: 10X

5: (X, V)*5 (15)

6: 15X

7: (2X, V)*5 (20)

8: 20X

9: (3X, V)*5 (25)

10: 25X

11: (4X, V)*5 (30)

12: 30X

13: (5X, V)*5 (35)

14: 35X

15: (6X, V)*5 (40)

16: 40X

17: (7X, V)*5 (45)

18: 45X

19: (8X, V)*5 (50)

10: 50X

Cắt len, chừa đoạn dài để khâu.

Không nhồi bông, gập đôi lại rồi khâu kín 2 mép.

Khâu tai giữa hàng 54-64.

 

SỪNG

Sử dụng len màu vàng

1: MR, 6X

2: (X, V)*3 (9)

3: 9X

4: (2X, V)*3 (12)

5: 12X

6: (3X, V)*3 (15)

7-8: 15X

9: (4X, V)*3 (18)

9-10: 18X

11: (5X, V)*3 (21)

12-13: 21X

14: (6X, V)*3 (24)

15-16: 24X

17: (7X, V)*3 (27)

18-19: 27X

20: (8X, V)*3 (30)

21-22: 30X

Cắt len, chừa đoạn dài để khâu.

Khâu sừng giữa hàng 46-58.

 

THÂN

Sử dụng len màu trắng

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: (2X, V)*6 (24)

5: (3X, V)*6 (30)

6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

7: (5X, V)*6 (42)

8: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

9: (7X, V)*6 (54)

10: 4X, V, (8X, V)*5, 4X (60)

11: (9X, V)*6 (66)

12: 5X, V, (10X, V)*5, 5X (72)

13: (11X, V)*6 (78)

14: 6X, V, (12X, V)*5, 6X (84)

15: (13X, V)*6 (90)

16: 7X, V, (14X, V)*5, 7X (96)

17: (15X, V)*6 (102)

18: 8X, V, (16X, V)*5, 8X (108)

19: (17X, V)*6 (114)

20: 9X, V, (18X, V)*5, 9X (120)

21-36: 120X (16 hàng)

37: 9X, A, (18X, A)*5, 9X (114)

38-39: 114X

40: (17X, A)*6 (108)

41-42: 108X

43: 8X, A, (16X, A)*5, 8X (102)

44-46: 102X

47: (15X, A)*6 (96)

48-50: 96X

51: 7X, A, (14X, A)*5, 7X (90)

52-54: 90X

55: (13X, A)*6 (84)

56-58: 84X

59: 6X, A, (12X, A)*5, 6X (78)

60-62: 78X

63: (11X, A)*6 (72)

64-66: 72X

67: 5X, A, (10X, A)*5, 5X (66)

68: 66X

69: (9X, A)*6 (60)

70: 60X

Cắt len, chừa đoạn dài để khâu.

 

TAY (2 cái)

Bắt đầu với len màu vàng

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: (2X, V)*6 (24)

5: (3X, V)*6 (30)

6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

7: (5X, V)*6 (42)

8: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

9-14: 48X (6 hàng)

15: 3X, A, (6X, A)*5, 3X (42)

16: (5X, A)*6 (36)

Đổi sang len màu nâu

17-24: 36X (8 hàng)

25: (16X, A)*2 (34)

26: (15X, A)*2 (32)

Đổi sang len màu trắng

27-60: 32X (34 hàng)

Cắt len, chừa đoạn dài để khâu.

 

CHÂN (2 cái)

Bắt đầu với len màu vàng

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: (2X, V)*6 (24)

5: (3X, V)*6 (30)

6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

7: (5X, V)*6 (42)

8: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

9: (7X, V)*6 (54)

10: 4X, V, (8X, V)*5, 4X (60)

11: (9X, V)*6 (66)

12: 5X, V, (10X, V)*5, 5X (72)

13-18: 72X (6 hàng)

19: 5X, A, (10X, A)*5, 5X (66)

20: 66X

21: (9X, A)*6 (60)

22: 60X

Đổi sang len màu nâu

23-24: 60X

25: 4X, A, (8X, A)*5, 4X (54)

26: (7X, A)*6 (48)

27-32: 48X (6 hàng)

Đổi sang len màu trắng

33-36: 48X (4 hàng)

37: (14X, A)*3 (45)

38: (13X, A)*3 (42)

39-48: 42X (10 hàng)

49: (12X, A)*3 (39)

50: (11X, A)*3 (36)

51-66: 36X (16 hàng)

Cắt len, chừa đoạn dài để khâu.

 

CÁNH (2 cái)

Sử dụng len màu vàng

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: (2X, V)*6 (24)

5: 24X

6: (3X, V)*6 (30)

7: 30X

8: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

9: 36X

10: (5X, V)*6 (42)

11: 42X

12: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

13-16: 48X (4 hàng)

Mõm cánh nhỏ

1: 12X rồi nối với mũi đầu tiên để tạo thành vòng tròn (12)

2-3: 12X

4: 6A.

Cắt len, khâu kín.

Mõm cánh vừa

1: 8X, móc nối với 8X đối diện để tạo thành vòng tròn (16)

2-6: 16X

7: (2X, A)*4 (12)

8: 6A

Cắt len, khâu kín.

Mõm cánh lớn

1: 20X còn lại (20)

2-8: 20X

9: (8X, A)*2 (18)

10: (7X, A)*2 (16)

11: (2X, A)*4 (12)

12: 6A

Cắt len, khâu kín.

 

BỜM (11 sợi)

Lên 134 bính, quay lại móc vào bính thứ 3: 132F.

Cắt len, chừa đoạn dài để khâu. Khâu thành 3 hàng như chart gốc. Hàng 1 gồm 3 sợi. Hàng 2 và 3, mỗi hàng gồm 4 sợi.

 

ĐUÔI (4 sợi)

Lên 82 bính, quay lại móc vào bính thứ 3: 80F.

Cắt len, chừa đoạn dài để khâu.

 

TRÁI TIM (2 cái)

Sử dụng len màu hồng

MR, 2 bính, 2T, 2F, 2T, 2X, 1 bính, 1T, 1 bính, 2X, 2T, 2F, 2T, 2 bính, trượt mũi.

 

Xem chart gốc ở đây: Chart móc kỳ lân siêu yêu dành tặng bé của tác giả Anan_amilove

 

Nếu gặp khó khăn trong quá trình móc kỳ lân size to cho bé ôm tăng size theo mẫu của tác giả Anan_amilove, hãy comment ngay bên dưới để được Lenbiz.vn hỗ trợ tốt nhất có thể nhé! Đừng quên chia sẻ với Lenbiz.vn những sản phẩm mà bạn đã làm được nha! Đó là động lực để Lenbiz.vn tăng size thêm những chart xinh xắn khác nè!

 

Tham gia group để chia sẻ cùng các chị em yêu len nhé: LENBIZ

Like page để cập nhật nhanh các mẫu mới nhé: LENBIZ.vn 

 

>>> Cách khâu đầu vào thân không bị lệch – mẹo khâu ráp thú len hay ho dành cho bạn!

>>> Mẹo móc và khâu ráp thú bông len tăng size đẹp mượt mà

>>> Hướng dẫn cách tăng size thú bông len từ A đến Z

Tags:

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂMCỘNG ĐỒNG

Theo dõi fanpage

 

---------------------------------------------------------

Lenbiz.vn là trang tin tức đan móc lớn nhất Việt Nam - nơi bạn sẽ tìm thấy những kiến thức đan móc hữu ích, những chart đan móc hướng dẫn chi tiết, những mẹo đan móc thú vị... cũng như được trau dồi thêm tình yêu đan móc và được kết nối với những con người tài năng trong làng đan móc Việt và thế giới.


logo lenbiz.vn

 

Email: lenbizvn@gmail.com

Điện thoại: +84903866770

© 2020-2021. Toàn bộ bản quyền thuộc lenbiz.vn

Liên kết: Đàn Piano

fanpage facebook
Mở Khung