Chart móc mèo Pusheen tăng size cao 50cm


stdClass Object ( [id] => 42 [name] => HỌC ĐAN MÓC LEN [slug] => hoc-dan-moc-len [excerpt] => [content] => [image] => banner_QC/B%C3%B4ng%20g%C3%B2n%20bi.jpg [imagetop] => [urlimgtop] => [urlimghome] => https://shope.ee/4pb4vQNKUa [imageleft] => [urlimgleft] => [imageright] => banner_QC/KIM%20M%C3%93C%20TULIP.jpg [urlimgright] => https://bit.ly/3ItWrvu [adsvanban] => [adsnhung] => [seo_title] => [seo_description] => [seo_keywords] => [key_primary] => [seo_point] => [order] => 0 [public] => 1 [status] => 1 [statusads] => 1 [adschild] => 1 [hot] => 0 [created] => 2020-12-04 16:56:48 [updated] => 2022-06-03 21:56:21 [user_created] => 2 [user_updated] => 2 [parent_id] => 0 [level] => 1 [lft] => 2 [rgt] => 35 [key] => [theme_layout] => 0 [theme_view] => 0 ) 

Chart móc mèo Pusheen tăng size cao 50cm

Nếu bạn đang trông chờ một phiên bản mèo Pusheen bằng len ú nu để ôm thật đã thì hãy thử sức với chart móc mèo Pusheen tăng size cao 50cm này nhé!
15-09-2021
18:38

Nếu bạn đang trông chờ một phiên bản mèo Pusheen bằng len ú nu để ôm thật đã thì hãy thử sức với chart móc mèo Pusheen tăng size cao 50cm này nhé!

Chart móc free

Tác giả: Roxy's Crochet

Instagram: @rxy_crochet

Phiên bản tăng size: Lenbiz.vn

 

NGUYÊN LIỆU:

Len sợi chuyên móc thú bông 

Kim móc

Mắt chốt: size 20-22mm

Bông gòn, kim khâu

 

KÝ HIỆU:

MR: vòng tròn ma thuật

X: mũi đơn

V: mũi tăng

A: mũi giảm

T: mũi nửa kép

F: mũi kép

 

CHART MÓC MÈO PUSHEEN TĂNG SIZE CAO 50CM

Nếu bạn đang trông chờ một phiên bản mèo Pusheen bằng len ú nu để ôm thật đã thì hãy thử sức với chart móc mèo Pusheen tăng size cao 50cm này nhé!

 

THÂN, ĐẦU

Sử dụng len màu xám nhạt

(Móc từ thân lên đầu)

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: (2X, V)*6 (24)

5: (3X, V)*6 (30)

6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

7: (5X, V)*6 (42)

8: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

9: (7X, V)*6 (54)

10: 4X, V, (8X, V)*5, 4X (60)

11: (9X, V)*6 (66)

12: 5X, V, (10X, V)*5, 5X (72)

13: (11X, V)*6 (78)

14: 6X, V, (12X, V)*5, 6X (84)

15: (13X, V)*6 (90)

16: 7X, V, (14X, V)*5, 7X (96)

17: (15X, V)*6 (102)

18: 8X, V, (16X, V)*5, 8X (108)

19: (17X, V)*6 (114)

20: 9X, V, (18X, V)*5, 9X (120)

21: (19X, V)*6 (126)

22: 10X, V, (20X, V)*5, 10X (132)

23: (21X, V)*6 (138)

24: 11X, V, (22X, V)*5, 11X (144)

25: (23X, V)*6 (150)

26: 12X, V, (24X, V)*5, 12X (156)

27: (25X, V)*6 (162)

28: 13X, V, (26X, V)*5, 13X (168)

29: (27X, V)*6 (174)

30: 14X, V, (28X, V)*5, 14X (180)

31: (29X, V)*6 (186)

32: 15X, V, (30X, V)*5, 15X (192)

33: (31X, V)*6 (198)

34: 16X, V, (32X, V)*5, 16X (204)

35: (33X, V)*6 (210)

36: 17X, V, (34X, V)*5, 17X (216)

37: (35X, V)*6 (222)

38: 18X, V, (36X, V)*5, 18X (228)

39: (37X, V)*6 (234)

40: 19X, V, (38X, V)*5, 19X (240)

41: (39X, V)*6 (246)

42: 20X, V, (40X, V)*5, 20X (252)

43: (41X, V)*6 (258)

44: 21X, V, (42X, V)*5, 21X (264)

45: (43X, V)*6 (270)

46: 22X, V, (44X, V)*5, 22X (276)

47: (45X, V)*6 (282)

48: 23X, V, (46X, V)*5, 23X (288)

49-91: 288X

92: 23X, A, (46X, A)*5, 23X (282)

93-95: 282X

96: (45X, A)*6 (276)

97-100: 276X

101: 22X, A, (44X, A)*5, 22X (270)

102-105: 270X

106: (43X, A)*6 (264)

107-110: 264X

111: 21X, A, (42X, A)*5, 21X (258)

112-115: 258X

116: (41X, A)*6 (252)

117-120: 252X

121: 20X, A, (40X, A)*5, 20X (246)

122-123: 246X

124: (39X, A)*6 (240)

125-106: 240X

127: 19X, A, (38X, A)*5, 19X (234)

128-129: 234X

130: (37X, A)*6 (228)

131-134: 228X

135: 18X, A, (36X, A)*5, 18X (222)

136-139: 222X

140: (35X, A)*6 (216)

141-144: 216X

145: 17X, A, (34X, A)*5, 17X (210)

146: (33X, A)*6 (204)

147: 16X, A, (32X, A)*5, 16X (198)

148: (31X, A)*6 (192)

149: 15X, A, (30X, A)*5, 15X (186)

150: (29X, A)*6 (180)

151: 14X, A, (28X, A)*5, 14X (174)

152: (27X, A)*6 (168)

153: 13X, A, (26X, A)*5, 13X (162)

154: (25X, A)*6 (156)

155: 12X, A, (24X, A)*5, 12X (150)

156: (23X, A)*6 (144)

157: 11X, A, (22X, A)*5, 11X (138)

158: (21X, A)*6 (132)

159: 10X, A, (20X, A)*5, 10X (126)

160: (19X, A)*6 (120)

161: 9X, A, (18X, A)*5, 9X (114)

162: (17X, A)*6 (108)

163: 8X, A, (16X, A)*5, 8X (102)

164: (15X, A)*6 (96)

165: 7X, A, (14X, A)*5, 7X (90)

166: (13X, A)*6 (84)

167: 6X, A, (12X, A)*5, 6X (78)

168: (11X, A)*6 (72)

169: 5X, A, (10X, A)*5, 5X (66)

170: (9X, A)*6 (60)

171: 4X, A, (8X, A)*5, 4X (54)

172: (7X, A)*6 (48)

173: 3X, A, (6X, A)*5, 3X (42)

174: (5X, A)*6 (36)

175: 2X, A, (4X, A)*5, 2X (30)

176: (3X, A)*6 (24)

177: (2X, A)*6 (18)

178: (X, A)*6 (12)

179: 6A (6)

Chốt len, cắt sợi.

 

TAI (2 cái)

Sử dụng len màu xám nhạt

1: MR, 6X

2: (X, V)*3 (9)

3: (2X, V)*3 (12)

4: (3X, V)*3 (15)

5: 2X, V, (4X, V)*2, 2X (18)

6: (2X, V)*6 (24)

7: (3X, V)*6 (30)

8: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

9: 36X

10: (5X, V)*6 (42)

11: 42X

12: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

13: 48X

14: (7X, V)*6 (54)

15: 54X

16: 4X, V, (8X, V)*5, 4X (60)

17: 60X

18: (9X, V)*6 (66)

19: 66X

20: 5X, V, (10X, V)*5, 5X (72)

21: 72X

22: (11X, V)*6 (78)

23: 78X

24: 6X, V, (12X, V)*5, 6X (84)

25: 84X

26: (13X, V)*6 (90)

27: 90X

Cắt len, chừa đoạn dài để khâu.

Nếu bạn đang trông chờ một phiên bản mèo Pusheen bằng len ú nu để ôm thật đã thì hãy thử sức với chart móc mèo Pusheen tăng size cao 50cm này nhé!

 

VẰN SAU LƯNG

Sử dụng len màu xám đậm

Vằn nhỏ: Lên 78 bính, quay lại móc từ bính thứ 2

1: V, 75X, 4X chung chân, 75X, V (158)

2: 2V, 75X, 4V, 75X, 2V (166)

3: (X, V)*2, 75X, (X, V)*4, 75X, (X, V)*2 (174)

Cắt len, chừa đoạn dài để khâu.

Vằn lớn:

Lên 87 bính, quay lại móc từ bính thứ 2

1: V, 84X, 4X chung chân, 84X, V (176)

2: 2V, 84X, 4V, 84X, 2V (184)

3: (X, V)*2, 84X, (X, V)*4, 84X, (X, V)*2 (192)

Cắt len, chừa đoạn dài để khâu.

 

ĐUÔI

Bắt đầu với len màu xám đậm

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: (2X, V)*6 (24)

5: (3X, V)*6 (30)

6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

7-12: 36X

Đổi sang len màu xám nhạt

13-24: 24X

Đổi sang len màu xám đậm

25-36: 24X

Đổi sang len màu xám nhạt

37-48: 24X

Đổi sang len màu xám đậm

49-60: 24X

Gập đôi 2 mép đuôi lại, móc 1 hàng mũi trượt. Cắt len, chừa đoạn dài để khâu.

 

TAY/ CHÂN (4 cái)

Sử dụng len màu xám nhạt

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: (2X, V)*6 (24)

5: (3X, V)*6 (30)

6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

7-12: 36X

13: 5X, A, (10X, A)*2, 5X (33)

14: (9X, A)*3 (30)

15: 4X, A, (8X, A)*2, 4X (27)

Cắt len, chừa đoạn dài để khâu.

 

KEM ỐC QUẾ

Bắt đầu với len màu hồng

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: (2X, V)*6 (24)

5: (3X, V)*6 (30)

6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

7: (5X, V)*6 (42)

8: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

9: (7X, V)*6 (54)

10: 4X, V, (8X, V)*5, 4X (60)

11: (9X, V)*6 (66)

12: 5X, V, (10X, V)*5, 5X (72)

13: (11X, V)*6 (78)

14: 6X, V, (12X, V)*5, 6X (84)

15: (13X, V)*6 (90)

16-30: 90X

31: (13X, A)*6 (84)

32: 6X, A, (12X, A)*5, 6X (78)

33: (11X, A)*6 (72)

34: FLO [(X, T, F, T, X) chung chân, trượt vào mũi tiếp theo], lặp lại đến hết hàng.

35: BLO 72X

Đổi sang len màu be

36-41: 72X

42: 5X, A, (10X, A)*5, 5X (66)

43-44: 66X

45: (9X, A)*6 (60)

46-47: 60X

48: 4X, A, (8X, A)*5, 4X (54)

49-50: 54X

51: (7X, A)*6 (48)

52-53: 48X

54: 3X, A, (6X, A)*5, 3X (42)

55-56: 42X

57: (5X, A)*6 (36)

58-59: 36X

60: 2X, A, (4X, A)*5, 2X (30)

61-62: 30X

63: (3X, A)*6 (24)

64-65: 24X

66: (2X, A)*6 (18)

67: 18X

68: (X, A)*6 (12)

69: 6A (6)

Chốt len, cắt sợi.

 

Cherry

Sử dụng len màu đỏ

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: (2X, V)*6 (24)

5: (3X, V)*6 (30)

6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

7-12: 36X

13: 2X, A, (4X, A)*5, 2X (30)

14: (3X, A)*6 (24)

15: (2X, A)*6 (18)

16: (X, A)*6 (12)

17: 6A (6)

Cắt len, chừa đoạn dài để khâu.

 

CUỐNG

Sử dụng len màu xanh lá

Lên 32 bính, quay lại móc từ bính thứ 2: 30F. Cắt len, chừa đoạn dài để khâu.

 

KHÂU RÁP + HOÀN THIỆN

Gắn mắt vào giữa hàng 126 và 127, khoảng cách giữa 2 mắt là 33 mũi.

Khâu tai vào đầu.

Dùng sợi len màu xám đậm thêu 3 vằn trên đỉnh đầu.

Khâu 2 vằn dài vào sau lưng.

Khâu đuôi vào sau lưng.

Khâu tay, chân vào thân.

May cuống vào quả cherry.

Khâu quả cherry vào phía trên viên kem màu hồng.

 

Nếu bạn đang trông chờ một phiên bản mèo Pusheen bằng len ú nu để ôm thật đã thì hãy thử sức với chart móc mèo Pusheen tăng size cao 50cm này nhé!

Xem chart gốc cao tầm 17cm ở đây: roxycrochet.blogspot.com

Xem thêm chart móc mèo Pusheen tăng size cao 35cm: 

Chart móc mèo Pusheen bằng len size to khổng lồ ú nu làm gối ôm

 

Nếu bạn đang trông chờ một phiên bản mèo Pusheen bằng len ú nu để ôm thật đã thì hãy thử sức với chart móc mèo Pusheen tăng size cao 50cm này nhé!

Bạn mèo Pusheen cao 50cm của chị Huong Nguyen

móc từ hơn 5 cuộn milk cotton 125gr và gần 2kg bông gòn

 

Nếu bạn đang trông chờ một phiên bản mèo Pusheen bằng len ú nu để ôm thật đã thì hãy thử sức với chart móc mèo Pusheen tăng size cao 50cm này nhé!

Chú mèo Pusheen khổng lồ của chị Ngân Quyên Phạm với đôi mắt thêu như giận hờn

Nếu bạn đang trông chờ một phiên bản mèo Pusheen bằng len ú nu để ôm thật đã thì hãy thử sức với chart móc mèo Pusheen tăng size cao 50cm này nhé!

 

Nếu gặp khó khăn trong quá trình móc mèo Pusheen tăng size cao 50cm, hãy comment ngay bên dưới để được Lenbiz.vn hỗ trợ tốt nhất có thể nhé! Đừng quên chia sẻ với Lenbiz.vn những sản phẩm mà bạn đã làm được nha! Đó là động lực để Lenbiz.vn tăng size thêm những chart xinh xắn khác nè!

 

Khoe sản phẩm ở đây nhé: LENBIZ

Like page để cập nhật nhanh các mẫu mới nhé: LENBIZ.vn 

 

>>> Cách khâu đầu vào thân không bị lệch – mẹo khâu ráp thú len hay ho dành cho bạn!

>>> Mẹo móc và khâu ráp thú bông len tăng size đẹp mượt mà

>>> Hướng dẫn cách tăng size thú bông len từ A đến Z

Tags:

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂMCỘNG ĐỒNG

Theo dõi fanpage

 

---------------------------------------------------------

Lenbiz.vn là trang tin tức đan móc lớn nhất Việt Nam - nơi bạn sẽ tìm thấy những kiến thức đan móc hữu ích, những chart đan móc hướng dẫn chi tiết, những mẹo đan móc thú vị... cũng như được trau dồi thêm tình yêu đan móc và được kết nối với những con người tài năng trong làng đan móc Việt và thế giới.


logo lenbiz.vn

 

Email: lenbizvn@gmail.com

Điện thoại: +84903866770

© 2020-2021. Toàn bộ bản quyền thuộc lenbiz.vn

Liên kết: Đàn Piano

fanpage facebook
Mở Khung