Chart móc thần thú Kerochan siêu cute trong manga Thủ lĩnh thẻ bài Sakura


stdClass Object ( [id] => 42 [name] => HỌC ĐAN MÓC LEN [slug] => hoc-dan-moc-len [excerpt] => [content] => [image] => banner_QC/B%C3%B4ng%20g%C3%B2n%20bi.jpg [imagetop] => [urlimgtop] => [urlimghome] => https://shope.ee/4pb4vQNKUa [imageleft] => [urlimgleft] => [imageright] => banner_QC/KIM%20M%C3%93C%20TULIP.jpg [urlimgright] => https://bit.ly/3ItWrvu [adsvanban] => [adsnhung] => [seo_title] => [seo_description] => [seo_keywords] => [key_primary] => [seo_point] => [order] => 0 [public] => 1 [status] => 1 [statusads] => 1 [adschild] => 1 [hot] => 0 [created] => 2020-12-04 16:56:48 [updated] => 2022-06-03 21:56:21 [user_created] => 2 [user_updated] => 2 [parent_id] => 0 [level] => 1 [lft] => 2 [rgt] => 35 [key] => [theme_layout] => 0 [theme_view] => 0 ) 

Chart móc thần thú Kerochan siêu cute trong manga Thủ lĩnh thẻ bài Sakura

Nếu là fan của “Thủ lĩnh thẻ bài”, chắc chắn bạn không thể quên được vẻ lí lắc đáng yêu của Kerberos (Sakura thường gọi yêu là Kerochan). Phiên bản bằng len của em ấy cũng cute hết nấc. Chart móc thần thú Kerochan này đặc biệt ở chỗ móc liền thân từ chân lên đầu nên đỡ được phần nào khâu ráp.
10-01-2021
14:36

Nếu là fan của “Thủ lĩnh thẻ bài”, chắc chắn bạn không thể quên được vẻ lí lắc đáng yêu của Kerberos (Sakura thường gọi yêu là Kerochan). Phiên bản bằng len của em ấy cũng cute hết nấc. Chart móc thần thú Kerochan này đặc biệt ở chỗ móc liền thân từ chân lên đầu nên đỡ được phần nào khâu ráp.

Chart gốc: tiếng Trung

 Bản dịch: Meimy Handmade

 

NGUYÊN LIỆU:

Len sợi chuyên móc thú bông (mẫu dùng Alize Cotton Gold: 1 cuộn vàng, len Jeans: 1 cuộn đỏ và 1 cuộn trắng tinh)

Kim móc: 2mm, 2,25mm hoặc 2,5mm

Mắt chốt: size 10-12mm

Bông gòn, kim khâu

 

KÝ HIỆU:

MR: vòng tròn ma thuật

X: mũi đơn

V: mũi tăng

A: mũi giảm

T: mũi nửa kép

TA: mũi nửa kép giảm

 

CHART MÓC KERO trong THỦ LĨNH THẺ BÀI

Nếu là fan của “Thủ lĩnh thẻ bài”, chắc chắn bạn không thể quên được vẻ lí lắc đáng yêu của Kerberos (Sakura thường gọi yêu là Kerochan). Phiên bản bằng len của em ấy cũng cute hết nấc. Chart móc thần thú Kerochan này đặc biệt ở chỗ móc liền thân từ chân lên đầu nên đỡ được phần nào khâu ráp.

 

I/ TAY (2 cái)

Sử dụng len màu vàng

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4-23: 18X

Cắt len, chừa đoạn dài để khâu.

 

II/ CHÂN (2 cái)

Sử dụng len màu vàng

Lên 8 bính, quay lại móc từ bính thứ 2:

1: 6X, W, 5X, V (16)

2: V, 5X, 3V, 5X, 2V (22)

3: X, V, 5X, (X, V)*3, 5X, (X, V)*2 (28)

4: 28X

5: 8X, 3TA, 11X (25)

6: 6X, 5A, 9X (20)

7: 4X, 5A, 6X (15)

8: (4X, V)*3 (18)

9: (2X, V)*6 (24)

10: 24X

11: (3X, V)*6 (30)

12: 30X

13: (4X, V)*6 (36)

14: 36X

15: (5X, V)*6 (42)

16: 42X

Móc chân thứ hai tương tự nhưng không cắt len. Mỗi bên chân có thể móc thêm 1 vài mũi X để 2 bàn chân hướng về phía trước, hơi chĩa ra 2 bên.

(Dùng đoạn len màu vàng khác móc nối 2 mép trong chân với nhau bằng 6 mũi X.)

 

III/ THÂN

Sử dụng len màu vàng

17: Tiếp tục móc quanh 2 chân, tổng mũi phần thân là 72X

18-27: 72X

28: 5X, A, (10X, A)*5, 5X (66)

29-33: 66X

34: (9X, A)*6 (60)

35-41: 60X

42: 4X, A, (8X, A)*5, 4X (54)

43-45: 54X

46: (7X, A)*6 (48)

47-48: 48X

49: 3X, A, (6X, A)*5, 3X (42)

50: 42X

51: (5X, A)*6 (36)

Bắt đầu móc nối 2 tay vào thân, canh chỉnh sao cho 2 tay nằm cân xứng 2 bên thân để điều chỉnh số mũi móc ở 2 đầu mỗi hàng (số mũi bôi đỏ).

52: 8X, 6X (chập với 6X của tay thứ nhất), 12X, 6X (chập với 6X của tay thứ hai), 4X (36)

53: 8X, 12X (vào 12 mũi còn lại của tay thứ hai), 12X, 12X (vào 12 mũi còn lại của tay thứ hai), 4X (48)

54: 3X, A, (6X, A)*5, 3X (42)

55: (5X, A)*6 (36)

56: 2X, A, (4X, A)*5, 2X (30)

 

IV/ ĐẦU

Sử dụng len màu vàng

57: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

58: (5X, V)*6 (42)

59: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

60: (7X, V)*6 (54)

61: 4X, V, (8X, V)*5, 4X (60)

62: (9X, V)*6 (66)

63: 5X, V, (10X, V)*5, 5X (72)

64: (11X, V)*6 (78)

65-79: 78X

80: (11X, A)*6 (72)

81: 5X, A, (10X, A)*5, 5X (66)

82: (9X, A)*6 (60)

83: 4X, A, (8X, A)*5, 4X (54)

84: (7X, A)*6 (48)

85: 3X, A, (6X, A)*5, 3X (42)

86: (5X, A)*6 (36)

87: 2X, A, (4X, A)*5, 2X (30)

88: (3X, A)*6 (24)

89: (2X, A)*6 (18)

90: (X, A)*6 (12)

91: 6A (6)

Nếu là fan của “Thủ lĩnh thẻ bài”, chắc chắn bạn không thể quên được vẻ lí lắc đáng yêu của Kerberos (Sakura thường gọi yêu là Kerochan). Phiên bản bằng len của em ấy cũng cute hết nấc. Chart móc thần thú Kerochan này đặc biệt ở chỗ móc liền thân từ chân lên đầu nên đỡ được phần nào khâu ráp.

 

V/ TAI (2 cái)

Sử dụng len màu vàng

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: (2X, V)*6 (24)

5: (3X, V)*6 (30)

6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

7: (5X, V)*6 (42)

8: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

9: (7X, V)*6 (54)

10: 4X, V, (8X, V)*5, 4X (60)

11-16: 60X

Cắt len, chừa đoạn dài để khâu.

 

VI/ NƠ

Sử dụng len màu đỏ

Lên 20 bính, quay lại móc từ bính thứ 2:

1-10: Lên 1 bính, 19X, quay lại.

Dải buộc nơ (màu đỏ): Lên 9 bính, quay lại móc từ bính thứ 2: 7X, W, 6X, V (18)

 

VII/ CÁNH (2 cái)

Sử dụng len màu trắng

Cánh A

1: MR, 5X

2: 5V (10)

3-20: 10X

Cánh B

1: MR, 5X

2: 5V (10)

3-18: 10X

Cánh C

1: MR, 5X

2: 5V (10)

3-14: 10X

Không cắt len, tiếp tục móc nối 3 bánh lại với nhau:

1: 5X (cánh thứ ba), 5X (cánh thứ hai), 10X (cánh thứ nhất), 5X (cánh thứ hai), 5X (cánh thứ ba) (30)

2: 30X

3: (8X, A)*3 (27)

4: 27X

5: (7X, A)*3 (24)

6: 24X

7: (6X, A)*3 (21)

8: 21X

9: (5X, A)*3 (18)

10: 18X

11: (X, A)*6 (12)

12: 6A (6)

Cắt len, chừa đoạn dài để khâu.

Dùng sợi len đen thêu xoáy trôn ốc trên 2 cánh.

Nếu là fan của “Thủ lĩnh thẻ bài”, chắc chắn bạn không thể quên được vẻ lí lắc đáng yêu của Kerberos (Sakura thường gọi yêu là Kerochan). Phiên bản bằng len của em ấy cũng cute hết nấc. Chart móc thần thú Kerochan này đặc biệt ở chỗ móc liền thân từ chân lên đầu nên đỡ được phần nào khâu ráp.

 

VIII/ ĐUÔI

Sử dụng len màu vàng

1: MR, 5X

2-120: 5X

Cắt len, chừa đoạn dài để khâu.

Làm pompom bằng len trắng, gắn vào đuôi.

 

KHÂU RÁP + HOÀN THIỆN

Gắn mắt giữa hàng 72 và 73, khoảng cách giữa 2 mắt là 20 mũi.

Tách sợi len đen thêu mũi, miệng.

Gập đôi tai lại và khâu tai vào đầu, cách đỉnh đầu 7 mũi.

Khâu 2 cánh sát nhau, ngay bên dưới cổ.

Nếu là fan của “Thủ lĩnh thẻ bài”, chắc chắn bạn không thể quên được vẻ lí lắc đáng yêu của Kerberos (Sakura thường gọi yêu là Kerochan). Phiên bản bằng len của em ấy cũng cute hết nấc. Chart móc thần thú Kerochan này đặc biệt ở chỗ móc liền thân từ chân lên đầu nên đỡ được phần nào khâu ráp.

 

Nếu gặp khó khăn trong quá trình móc thần thú Kerochan siêu cute trong manga Thủ lĩnh thẻ bài Sakura, hãy comment ngay bên dưới để được Lenbiz.vn hỗ trợ tốt nhất có thể nhé! Đừng quên chia sẻ với Lenbiz.vn những sản phẩm mà bạn đã làm được nha! Đó là động lực để Lenbiz.vn dịch và sưu tầm thêm những chart xinh xắn khác nè!

 

Khoe sản phẩm ở đây nhé: YÊU LENBIZ

Like page để cập nhật nhanh các mẫu mới nhé: LENBIZ.vn 

 

>>> Móc thú bông dùng len gì đẹp?

>>> 10 tip móc thú bông len đẹp bạn không thể không biết!

>>> Hướng dẫn móc thú bông len cho người mới bắt đầu - tất tần tật từ A đến Z

Tags:

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂMCỘNG ĐỒNG

Theo dõi fanpage

 

---------------------------------------------------------

Lenbiz.vn là trang tin tức đan móc lớn nhất Việt Nam - nơi bạn sẽ tìm thấy những kiến thức đan móc hữu ích, những chart đan móc hướng dẫn chi tiết, những mẹo đan móc thú vị... cũng như được trau dồi thêm tình yêu đan móc và được kết nối với những con người tài năng trong làng đan móc Việt và thế giới.


logo lenbiz.vn

 

Email: lenbizvn@gmail.com

Điện thoại: +84903866770

© 2020-2021. Toàn bộ bản quyền thuộc lenbiz.vn

Liên kết: Đàn Piano

fanpage facebook
Mở Khung